Dodano dnia: 2022-03-30
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Grunt w miejscowości Chrośla, Kwiatowa (mazowieckie). Działki numer: 127, 128

Kwiatowa, 05-311, Chrośla, (woj. mazowieckie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Działki i grunty
Rodzaj: Licytacja komornicza
1 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2022-05-16
Sygnatura:  KM 1498/18
Obszar działki: 0,6400 ha
Cena wywołania: 395 025 zł
Cena oszacowania: 526 700 zł
Wadium: 52 670 zł

Księgi wieczyste

Działki ewidencyjne

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Mińsku Mazowieckim

Mirosław Dziedzic

Kancelaria Komornicza, Kazikowskiego 9F, Mińsk Mazowiecki,  05-300 Mińsk Mazowiecki

tel. 257592854 / fax. 257592854

Sygnatura: KM 1498/18
OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Mińsku Mazowieckim Mirosław Dziedzic na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 16-05-2022 o godz. 12:10 w budynku Sądu Rejonowego w Mińsku Mazowieckim z siedzibą przy Okrzei 14, 05-300 Mińsk Mazowiecki, pokój sala nr 4,  odbędzie się pierwsza licytacja

nieruchomości, której właścicielem jest **** *** położonej przy ul. Kwiatowa ,Chrośla, gm. Dębe Wielkie,  05-311 Dębe Wielkie, dla której Sąd Rejonowy w Mińsku Mazowieckim (adres: ul.  , Mińsk Mazowiecki, 05-300 Mińsk Mazowieckiprowadzi księgę wieczystą o numerze SI1M/xxxxxxxx/4.
Opis nieruchomości:
nieruchomość gruntowa o łącznej powierzchni 0,6400 ha. Nieruchomość składa się z dwóch działek nr 127 i 128. Działki stanowią zwarty kompleks, niezabudowany, nieogrodzony, nieutwardzony. Działka 127 o wymiarach szerokość 21 m długość 199 m. Działka 128 o wymiarach szerokość 11 m, długość 199 m. Kształtem zbliżone do prostokąta. Działki mają dostęp do drogi publicznej, do sieci elektroenergetycznej i sieci wodociągowej. Rękojmię należy złożyć najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmie zostaną zwrócone po wskazaniu rachunku bankowego, na który należy je zwrócić.

Suma oszacowania wynosi 526 700,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 395 025,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 52 670,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.  Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO BP S.A. 73 1020 4476 0000 8402 0022 0434.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać wyżej wymienioną nieruchomość w dni powszednie od godz. 10:00 do godz. 16:00. Protokół opisu i oszacowania można przeglądać w sądzie mieszczącym się pod adresem: ul. Okrzei 14, Mińsk Mazowiecki, 05-300  Mińsk Mazowiecki.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

 

Komornik Sądowy

Mirosław Dziedzic

 

 

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Grunt w miejscowości Stoczek, Mrozowa Wola (mazowieckie). Działki numer: 622, 222

Mrozowa Wola, 07-104, Stoczek, (woj. mazowieckie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Działki i grunty
Data licytacji: 2023-12-20
Cena wywołania: 11 372 zł
Cena oszacowania: 22 234 zł

Mieszkanie w miejscowości Wieliszew, Modlińska 7/10 (mazowieckie)

Modlińska 7/10, 05-135, Wieliszew, (woj. mazowieckie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2024-02-07
e-licytacja
Cena wywołania: 302 250 zł
Cena oszacowania: 403 000 zł

Nieruchomość komercyjna w miejscowości Warszawa, Modlińska (mazowieckie)

Modlińska, 03-216, Warszawa, (woj. mazowieckie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Nieruchomości komercyjne
Data licytacji: 2023-12-22
e-licytacja
Cena wywołania: 6 892 182 zł
Cena oszacowania: 7 471 200 zł