Dodano dnia: 2022-05-17
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Grunt w miejscowości Chotylub, (podkarpackie). Działki numer: 560, 210, 195, 36

, 37-611, Chotylub, (woj. podkarpackie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Działki i grunty
Rodzaj: Licytacja komornicza
1 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2022-07-07
Sygnatura: KMP 1/13
Obszar działki: 3,3000 ha
Cena wywołania: 55 725 zł
Cena oszacowania: 74 300 zł
Wadium: 7 430 zł

Księgi wieczyste

Działki ewidencyjne

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Lubaczowie

Marcin Saramaga

Kancelaria Komornicza, Unii Lubelskiej 6, Lubaczów, 37-600 Lubaczów

tel. 16 6322023 / fax. 16 6322023

Sygnatura: KMP 1/13

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Lubaczowie Marcin Saramaga na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 07-07-2022 o godz. 13:30 w budynku Sądu Rejonowego w Lubaczowie z siedzibą przy Mickiewicza 24/-, 37-600 Lubaczów, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości należącej do dłużnika **** ******** położonej przy ,Chotylub, 37-611 Cieszanów, dla której SĄD REJONOWY LUBACZÓW IV WYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH prowadzi księgę wieczystą o numerze PR1L/xxxxxxxx/2.
Opis nieruchomości:
Wydzielona część nieruchomości gruntowowej objęta księgą wieczystą KW PR1L/xxxxxxxx/2 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Lubaczowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych, stanowiąca prawo własności: - niezabudowanej działki nr 560 o powierzchni 0,4566 ha (ŁV) położonej w terenach upraw rolnych i rozproszonej zabudowy zagrodowej, - niezabudowanej działki nr 210 o powierzchni 0,5763 ha (RIIIa 0,1357 ha, RIVa 0,1431 ha, RIVb 0,2975 ha) położonej w terenach upraw rolnych, - niezabudowanej działki nr 195 o powierzchni 1,1236 ha (RIVa 0,1318 ha, RIVb 0,4053 ha, RV 0,5865 ha) położonej w terenach upraw rolnych, - niezabudowanej działki nr 36 o powierzchni 0,0871 ha (Lzr-ŁV 0,0049 ha, ŁV 0,0121 ha, ŁVI 0,0210 ha, PsVI 0,0224 ha, LsIII 0,0267 ha) położonej w terenach rolnych zadrzewionych, zakrzewionych i leśnych, położone w miejscowości Chotylub, gmina Cieszanów – obszar wiejski, powiat lubaczowski, województwo podkarpackie, stanowiącej własność dłużnika Andrzeja Kiełbasy.

Suma oszacowania wynosi  74 300,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 55 725,00 . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 7 430,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmie mozna uiścic także na konto komornika : PKO S.A. O/Lubaczów 41 1240 2584 1111 0000 3946 0631.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz. 16:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

 

Komornik Sądowy

Marcin Saramaga

 

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Grunt w miejscowości Mielec, Franciszka Wiesiołowskiego (podkarpackie). Działki numer: 2848/5, 2848/8, 2848/1, 2848/2

Franciszka Wiesiołowskiego, 39-300, Mielec, (woj. podkarpackie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Działki i grunty
Data licytacji: 2022-12-15
e-licytacja
Cena wywołania: 405 363 zł
Cena oszacowania: 540 485 zł

Grunt w miejscowości Strzyżów, Godowa (podkarpackie). Działka numer: 4906

Godowa, 38-100, Strzyżów, (woj. podkarpackie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Działki i grunty
Data licytacji: 2023-02-08
Cena wywołania: 10 175 zł
Cena oszacowania: 13 567 zł

Dom w miejscowości Ostrów, Ostrów 115 A (podkarpackie). Działki numer: 3385/2, 3385/4

Ostrów 115 A, 37-550, Ostrów, (woj. podkarpackie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Domy
Data licytacji: 2022-12-07
Cena wywołania: 77 080 zł
Cena oszacowania: 115 620 zł