Dodano dnia: 2022-06-10
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Grunt w miejscowości Chorzelów, Chorzelów (podkarpackie). Działka numer: 62/2

Chorzelów, 39-331, Chorzelów, (woj. podkarpackie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Działki i grunty
Rodzaj: Licytacja komornicza
1 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Uproszczony
Data licytacji: 2022-07-14
Sygnatura: Km 557/18
Obszar działki: 0,2800 ha
Cena wywołania: 8 250 zł
Cena oszacowania: 11 000 zł
Wadium: 1 100 zł

Księgi wieczyste

Działki ewidencyjne

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Mielcu

Mirosław Mroczka

Kancelaria Komornicza, Pisarka 8/7, Mielec, 39-300 Mielec

tel. 17 7731965 / fax. 17 7731965

Sygnatura: Km 557/18

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Mielcu Mirosław Mroczka na podstawie art. 867 kpc w zw. z art. 1013 ze zn. 6 podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 14-07-2022 o godz. 11:00 w kancelarii komornika odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości należącej do dłużnika **** ******** położonej przy , 39-331 Chorzelów, dla której Sąd Rejonowy w Mielcu V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze TB1M/xxxxxxxx/3.

Suma oszacowania wynosi 11 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 8 250,00 . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 1 100,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce lub wpłacona na konto komornika: BGŻ BNP PARIBAS S.A. 31 16001462 1023 3363 6000 0009.

Informuję, iż zgodnie z art. 871 KPC nabywca jest zobowiązany zapłacić cenę nabycia natychmiast po udzieleniu mu przybicia. Gdy jednak cena przewyższa 500,00 zł obowiązek nabywcy ogranicza się do złożenia natychmiast 1/5 ceny, nie mniej jednak niż 500,00 zł, przy czym reszta powinna być uiszczona do godziny 12:00 dnia następnego. Zgodnie z art. 872 KPC nabywca, który w przepisanym terminie nie uiści ceny nabycia w całości lub części, traci prawa wynikające z przybicia.

Zgodnie z przepisem art. 867 ze zn.2 § 2 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo, osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym oraz licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz. 14:00 oraz przeglądać protokół opisu i oszacowania w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Komornik Sądowy

Mirosław Mroczka

 

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Dom w miejscowości Chorzelów, Chorzelów 224 (podkarpackie). Działka numer: 221

Chorzelów 224, 39-331, Chorzelów, (woj. podkarpackie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Domy
Data licytacji: 2023-02-09
e-licytacja
Cena wywołania: 322 110 zł
Cena oszacowania: 483 165 zł