Dodano dnia: 2022-03-25
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Grunt w miejscowości Chodzież, ul. Grudzińskich (wielkopolskie). Działka numer: 2848

ul. Grudzińskich, 64-800, Chodzież, (woj. wielkopolskie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Działki i grunty
Rodzaj: Licytacja komornicza
1 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2022-04-29
Sygnatura:  Km 854/21
Obszar działki: 0,1367 ha
Cena wywołania: 281 250 zł
Cena oszacowania: 375 000 zł
Wadium: 37 500 zł

Księgi wieczyste

Działki ewidencyjne

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Chodzieży

Piotr Leśniewski

Kancelaria Komornicza, Jagiellońska 3, Chodzież,  64-800 Chodzież

tel. 67 349 31 41 / fax. 

Sygnatura: Km 854/21
OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Chodzieży Piotr Leśniewski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 29-04-2022 o godz. 11:00 w budynku Sądu Rejonowego w Chodzieży z siedzibą przy Krasińskiego 10, 64-800 Chodzież, pokój 21,  odbędzie się pierwsza licytacja

nieruchomości, której właścicielem jest ***** ****** położonej przy ul. Grudzińskich 1, 64-800 Chodzież, dla której Sąd Rejonowy w Chodzieży IV Wydział Ksiąg Wieczystych (adres: ul. ul. Krasińskiego 10, Chodzież, 64-800 Chodzież)  prowadzi księgę wieczystą o numerze PO1H/xxxxxxxx/5.

Suma oszacowania wynosi 375 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 281 250,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 37 500,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.  Rękojmię można uiścić także na konto komornika: BZWBK 1 O. w Chodzieży 07 1090 1317 0000 0001 1884 8216.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją w sądzie mieszczącycm się pod adresem: ul. Krasińskiego 10, Chodzież, 64-800 Chodzież można przeglądać protokół opisu i oszacowania wyżej wymienionej nieruchomosći. 

Nieruchomość można oglądać w następujących terminach: 

 

Data oględzin Godziny oględzin
15.04.2022 - 29.04.2022 07:00 - 15:00

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

 

Komornik Sądowy

Piotr Leśniewski

 

 

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Dom w miejscowości Chodzież, Wiejska (wielkopolskie). Działki numer: 339/1, 337, 338/1

Wiejska, 64-800, Chodzież, (woj. wielkopolskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Domy
Data licytacji: 2024-02-01
e-licytacja
Cena wywołania: 499 446 zł
Cena oszacowania: 665 928 zł