Dodano dnia: 2021-12-31
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Grunt w miejscowości Chodel, Chodel (lubelskie). Działki numer: 200/1, 200/8

Chodel, 24-350, Chodel, (woj. lubelskie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Działki i grunty
Rodzaj: Licytacja komornicza
1 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2022-02-04
Sygnatura:  Km 1401/20
Obszar działki: 0,2914 ha
Cena wywołania: 4 186 zł
Cena oszacowania: 5 582 zł
Wadium: 559 zł

Księgi wieczyste

Działki ewidencyjne

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Opolu Lubelskim

Agnieszka Bąk-Batowska

Kancelaria Komornicza, Lubelska 7/4, Opole Lubelskie,  24-300 opole Lubelskie

tel. 818272315 / fax. 818272315

Sygnatura: Km 1401/20
OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Opolu Lubelskim Agnieszka Bąk-Batowska na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 04-02-2022 o godz. 08:30 w budynku Sądu Rejonowego w Opolu Lubelskim z siedzibą przy Stary Rynek 46, 24-300 Opole Lubelskie, pokój I,  odbędzie się pierwsza licytacja

nieruchomości, której właścicielem jest *** **** położonej przy  , 24-350 Chodel, dla której Sąd Rejonowy w Opolu Lubelskim IV Wydział Ksiąg Wieczystych (adres: ul. ul. Piłsudskiego 12, Opole Lubelskie, 24-300 Opole Lubelskie)  prowadzi księgę wieczystą o numerze LU1O/xxxxxxxx/9.

Suma oszacowania wynosi 5 582,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 4 186,50 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 558,20 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.  Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO BP 87 1020 3235 0000 5702 0007 3213.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać wyżej wymienioną nieruchomość w dni powszednie od godz. 07:30 do godz. 15:30. Protokół opisu i oszacowania można przeglądać w sądzie mieszczącym się pod adresem: ul. Stary Rynek 46, Opole Lubelskie, 24-300  Opole Lubelskie.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

 

Komornik Sądowy

Agnieszka Bąk-Batowska

 

 

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Dom w miejscowości Terespol, Różana 12 (lubelskie). Działka numer: 318

Różana 12, 05-825, Terespol, (woj. lubelskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Domy
Data licytacji: 2023-12-13
Cena wywołania: 145 480 zł
Cena oszacowania: 218 220 zł

Mieszkanie w miejscowości Biała Podlaska, Tadeusza Kościuszki 11/6 (lubelskie)

Tadeusza Kościuszki 11/6, 21-500, Biała Podlaska, (woj. lubelskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2023-12-13
Cena wywołania: 211 480 zł
Cena oszacowania: 317 220 zł

Mieszkanie w miejscowości Lublin, Jana Samsonowicza 39/6 (lubelskie)

Jana Samsonowicza 39/6, 20-485, Lublin, (woj. lubelskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2023-12-20
Cena wywołania: 285 000 zł
Cena oszacowania: 380 000 zł