Dodano dnia: 2022-01-13
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Grunt w miejscowości Chociwel, Zachodnia 1A (zachodniopomorskie). Działka numer: 370/1

Zachodnia 1A, 73-120, Chociwel, (woj. zachodniopomorskie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Działki i grunty
Rodzaj: Licytacja komornicza
2 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2022-02-24
Sygnatura:  Km 844/20
Obszar działki: 0,0192 ha
Cena wywołania: 109 333 zł
Cena oszacowania: 164 000 zł
Wadium: 16 400 zł

Księgi wieczyste

Działki ewidencyjne

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Stargardzie

Jacek Onyszkiewicz

Kancelaria Komornicza, Bydgoska 63, Stargard Szczeciński,  73-110 Stargard Szczeciński

tel. 915771239 / fax. 915772401

Sygnatura: Km 844/20
OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Stargardzie Jacek Onyszkiewicz na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 24-02-2022 o godz. 10:30 w budynku Sądu Rejonowego w Stargardzie z siedzibą przy ul. Wojska Polskiego 19, 73-110 ,  odbędzie się druga licytacja

nieruchomości, której właścicielem jest *** *** położonej przy Zachodnia 1A/-, 73-120 Chociwel, dla której Sąd Rejonowy w Stargardzie V Wydział Ksiąg Wieczystych (adres: ul. ul. Wojska Polskiego 19/-, Stargard, 73-110 Stargard)  prowadzi księgę wieczystą o numerze SZ1T/xxxxxxxx/4.

Suma oszacowania wynosi 164 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 109 333,33 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 16 400,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.  Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PEKAO I O. w Stargardzie 80 1240 3901 1111 0000 4223 7738.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać wyżej wymienioną nieruchomość w dni powszednie od godz. 07:30 do godz. 15:30. Protokół opisu i oszacowania można przeglądać w sądzie mieszczącym się pod adresem: ul. ul. Wojska Polskiego 19, 73-110  Stargard Szczeciński.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

 

Komornik Sądowy

Jacek Onyszkiewicz

 

 

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Dom w miejscowości Złocieniec, Pomorska 8 (zachodniopomorskie). Działka numer: 44

Pomorska 8, 78-520, Złocieniec, (woj. zachodniopomorskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Domy
Data licytacji: 2022-06-15
Cena wywołania: 242 000 zł
Cena oszacowania: 363 000 zł

Mieszkanie w miejscowości stargard, Bema 10/6 (zachodniopomorskie)

Bema 10/6, 73-110, stargard, (woj. zachodniopomorskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2022-07-07
Cena wywołania: 118 500 zł
Cena oszacowania: 158 000 zł

Grunt w miejscowości Płotno, Płotno 15 (zachodniopomorskie). Działka numer: 203

Płotno 15, 73-260, Płotno, (woj. zachodniopomorskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Działki i grunty
Data licytacji: 2022-06-15
Cena wywołania: 873 zł
Cena oszacowania: 1 165 zł