Dodano dnia: 2022-03-04
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Grunt w miejscowości Chociszew, Chociszew (łódzkie). Działka numer: 373

Chociszew, 95-045, Chociszew, (woj. łódzkie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Działki i grunty
Rodzaj: Licytacja komornicza
1 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2022-03-22
Obszar działki: 1,0495 ha
Cena wywołania: 25 500 zł
Cena oszacowania: 34 000 zł
Wadium: 3 400 zł

Księgi wieczyste

Działki ewidencyjne

Treść ogłoszenia
OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI 


Komornik Sądowy  przy Sądzie Rejonowym w Zgierzu Anna Wagner-Godlewska na podstawie przepisu art. 953 Kodeksu postępowania cywilnego podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 22 marca 2022r. o godz. 13:30 w budynku Sądu Rejonowego w Zgierzu mającego siedzibę pod adresem:
ul. Sokołowska 6, 95-100 Zgierz w sali nr XI, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości  położonej pod adresem: 

Chociszew,   95-045 Parzęczew 
dla której SĄD REJONOWY ZGIERZ V WYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH prowadzi księgę wieczystą o numerze LD1G/xxxxxxxx/8 o powierzchni  1,0495ha, niezabudowanej, będącej  własnością dłużnika:*** ***
Suma oszacowania wynosi 34 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa trzy czwarte sumy oszacowania i wynosi 25 500,00 zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 3 400,00 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmia powinna być złożona w gotówce w kancelarii komornika albo na rachunek bankowy komornika:

86 1020 3440 0000 7002 0015 9988 PKO BP SA 

Rękojmia może być również złożona w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.
Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać lokal w dni powszednie od godz. 8.00 do godz. 18.00 oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym w Zgierzu akta postępowania egzekucyjnego (należy powołać się na sygnaturę akt sądowych: I Co 1461/16 ).
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

  Komornik Sądowy          
 Anna Wagner-Godlewska


                                                           

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Mieszkanie w miejscowości Opoczno, Dworcowa 7a/1 (łódzkie)

Dworcowa 7a/1, 26-300, Opoczno, (woj. łódzkie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2023-12-21
e-licytacja
Cena wywołania: 135 200 zł
Cena oszacowania: 202 800 zł

Nieruchomość w miejscowości Będków-Kolonia, Będków-Kolonia (łódzkie)

Będków-Kolonia, 97-319, Będków-Kolonia, (woj. łódzkie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Inne
Data licytacji: 2023-12-13
Cena wywołania: 369 375 zł
Cena oszacowania: 492 500 zł

Dom w miejscowości Tuszyn, Polna 13 (łódzkie). Działka numer: 446

Polna 13, 95-080, Tuszyn, (woj. łódzkie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Domy
Data licytacji: 2024-01-04
Cena wywołania: 255 000 zł
Cena oszacowania: 340 000 zł