Dodano dnia: 2022-01-12
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Grunt w miejscowości Chłopowo, Chłopowo (zachodniopomorskie). Działki numer: 1127/10, 1127/11, 1127/12, 1127/13

Chłopowo, 73-231, Chłopowo, (woj. zachodniopomorskie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Działki i grunty
Rodzaj: Licytacja komornicza
2 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2022-02-23
Sygnatura:  Km 621/20
Obszar działki: 1,2018 ha
Cena wywołania: 382 252 zł
Cena oszacowania: 143 320 zł
Wadium: 14 332 zł

Księgi wieczyste

Działki ewidencyjne

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Choszcznie

Monika Sawicka-Kostiuczuk

Kancelaria Komornicza, Bohaterów Warszawy 11, Choszczno,  73-200 Choszczno

tel. 691743322 / fax. 957174050

Sygnatura: Km 621/20
OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Choszcznie Monika Sawicka-Kostiuczuk na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 23-02-2022 o godz. 12:00 w budynku Sądu Rejonowego w Choszcznie z siedzibą przy Wolności 14, 73-200 Choszczno,  odbędzie się druga licytacja

nieruchomości, której właścicielem jest * położonej przy  ,Krzęcin Chłopowo,  73-231 Krzęcin, dla której Sąd Rejonowy w Choszcznie V Wydział Ksiąg Wieczystych (adres: ul. ul. Wolności 14, Choszczno, 73-200 Choszczno)  prowadzi księgę wieczystą o numerze SZ1C/xxxxxxxx/6.
Opis nieruchomości:
1. prawa własności nieruchomości gruntowej stanowiącej niezabudowaną działkę nr 1127/10 usytuowaną w obrębie ewidencyjnym Chłopowo Gmina Krzęcin o powierzchni 0,3004 ha. Właścicielem nieruchomości jest Joanna Solarek i Jarosław Solarek na zasadzie współwłasności ustawowej majątkowej małżeńskiej. Dla nieruchomości Sąd Rejonowy w Choszcznie V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW SZ1C/xxxxxxxx/6. Suma oszacowania wynosi 143 320,84zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 95 547,23zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 14 332,08 zł. najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. 2. prawa własności nieruchomości gruntowej stanowiącej niezabudowaną działkę nr 1127/11 usytuowaną w obrębie ewidencyjnym Chłopowo Gmina Krzęcin o powierzchni 0,3004 ha. Właścicielem nieruchomości jest Joanna Solarek i Jarosław Solarek na zasadzie współwłasności ustawowej majątkowej małżeńskiej. Dla nieruchomości Sąd Rejonowy w Choszcznie V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW SZ1C/xxxxxxxx/6. Suma oszacowania wynosi 143 320,84zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 95 547,23zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 14 332,08 zł. najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. 3. prawa własności nieruchomości gruntowej stanowiącej niezabudowaną działkę nr 1127/12 usytuowaną w obrębie ewidencyjnym Chłopowo Gmina Krzęcin o powierzchni 0,3006 ha. Właścicielem nieruchomości jest Joanna Solarek i Jarosław Solarek na zasadzie współwłasności ustawowej majątkowej małżeńskiej. Dla nieruchomości Sąd Rejonowy w Choszcznie V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW SZ1C/xxxxxxxx/6. Suma oszacowania wynosi 143 416,26zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 95 610,84 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 14 341,63 zł. najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. 4. prawa własności nieruchomości gruntowej stanowiącej niezabudowaną działkę nr 1127/13 usytuowaną w obrębie ewidencyjnym Chłopowo Gmina Krzęcin o powierzchni 0,3004 ha. Właścicielem nieruchomości jest Joanna Solarek i Jarosław Solarek na zasadzie współwłasności ustawowej majątkowej małżeńskiej. Dla nieruchomości Sąd Rejonowy w Choszcznie V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW SZ1C/xxxxxxxx/6. Suma oszacowania wynosi 143 320,84zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 95 547,23zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 14 332,08 zł. najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Bank Polska Kasa Opieki SA II O. w Szczecinie 69 12403927 1111 0010 4770 4762

Suma oszacowania wynosi 573 378,78 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 382 252,52 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 57 337,88 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.  Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PEKAO II O. w Szczecinie 69 1240 3927 1111 0010 4770 4762.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać wyżej wymienioną nieruchomość w dni powszednie od godz. 10:00 do godz. 14:00. Protokół opisu i oszacowania można przeglądać w sądzie mieszczącym się pod adresem: ul. Wolności 14, Choszczno, 73-200  Choszczno.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

 

Komornik Sądowy

Monika Sawicka-Kostiuczuk

 

 

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Dom w miejscowości Kamień Pomorski, Chopina 31 (zachodniopomorskie). Działka numer: 135

Chopina 31, 72-400, Kamień Pomorski, (woj. zachodniopomorskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Domy
Data licytacji: 2024-01-16
Cena wywołania: 250 500 zł
Cena oszacowania: 334 000 zł

Dom w miejscowości Wałcz, os. Piastowskie 6 (zachodniopomorskie). Działka numer: 2496/1

os. Piastowskie 6, 78-600, Wałcz, (woj. zachodniopomorskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Domy
Data licytacji: 2024-02-13
Cena wywołania: 315 800 zł
Cena oszacowania: 473 700 zł

Dom w miejscowości Koszalin, Generała Józefa Sowińskiego 3A (zachodniopomorskie). Działki numer: 416/11, 416/9

Generała Józefa Sowińskiego 3A, 75-673, Koszalin, (woj. zachodniopomorskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Domy
Data licytacji: 2023-12-13
Cena wywołania: 607 500 zł
Cena oszacowania: 810 000 zł