Dodano dnia: 2022-04-29
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Grunt w miejscowości Chełmonie, Chełmonie (kujawsko-pomorskie). Działka numer: 23/1

Chełmonie, 87-410, Chełmonie, (woj. kujawsko-pomorskie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Działki i grunty
Rodzaj: Licytacja komornicza
1 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2022-06-23
Sygnatura:  GKm 6/20
Obszar działki: 5,0596 ha
Cena wywołania: 111 000 zł
Cena oszacowania: 148 000 zł
Wadium: 14 800 zł

Księgi wieczyste

Działki ewidencyjne

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Golubiu-Dobrzyniu

Małgorzata Kowalska

Kancelaria Komornicza, Pod Arkadami 2, Golub-Dobrzyń,  87-400 Golub-Dobrzyń

tel. + 48 789 111 708 / fax. 

Sygnatura: GKm 6/20
OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Golubiu-Dobrzyniu Małgorzata Kowalska na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 23-06-2022 o godz. 10:30 w budynku Sądu Rejonowego w Golubiu-Dobrzyniu z siedzibą przy Kościelna 23/25, 87-400 Golub-Dobrzyń,  odbędzie się pierwsza licytacja

nieruchomości, której właścicielami są **** **** położonej przy  ,Chełmonie,  87-410 Kowalewo Pomorskie, dla której Sąd Rejonowy w Golubiu-Dobrzyniu Wydział Ksiąg Wieczystych (adres: ul. Kościelna 23/25, Golub-Dobrzyń, 87-400 Golub-Dobrzyń)  prowadzi księgę wieczystą o numerze TO1G/xxxxxxxx/7.
Opis nieruchomości:
Zgodnie z danymi ewidencji gruntów w skład działki nr 23/1 wchodzą użytki w postaci: lasów LsV – 2,4100 ha i LsVI – 2,6324 ha oraz gruntów pod rowami W – 0,0172 ha. Działka nr 23/1 posiada kształt zbliżony do prostokąta o średniej szerokości około 145 m i średniej długości około 350 m. Obszar działki w części zachodniej jest relatywnie płaski, natomiast w części wschodniej cechuje się spadkiem terenu w kierunku wschodnim. Działka ewidencyjna nr 23/1 w całości porośnięta jest drzewostanem gospodarczym. Drzewostan na działce nie posiada dokumentacji urządzeniowej, nie jest objęty planem urządzania lasu. Zgodnie z Planem zalesienia nr 040963064 sporządzonym w dniu 08.12.2004 r. na wniosek dłużnika **** ******** ) została zalesiona na powierzchni 4,60 ha. W skład uprawy leśnej wchodzą następujące gatunki: sosna zwyczajna – 50%, modrzew – 30%, dąb bezszypułkowy – 7%, brzoza – 6%, klon pospolity – 4%, świerk – 3%. Młodnik porastający działkę nr 23/1 ma około 16 lat. Młodnik charakteryzuje się zmieszaniem kępowym oraz pełnym zwarciem. Wschodnia część działki jest podmokła, porośnięta rzadkim drzewostanem, głównie olszy czarnej.

Suma oszacowania wynosi 148 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 111 000,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 14 800,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.  Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Bank PKO BP S.A. 18102050240000130201404979.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać wyżej wymienioną nieruchomość w dni powszednie od godz. 13:00 do godz. 14:00. Protokół opisu i oszacowania można przeglądać w sądzie mieszczącym się pod adresem: ul. Kościelna 23/25, Golub-Dobrzyń, 87-400  Golub-Dobrzyń.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

 

Komornik Sądowy

Małgorzata Kowalska

 

 

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Mieszkanie w miejscowości Grudziądz, Głowackiego 8/1 (kujawsko-pomorskie)

Głowackiego 8/1, 86-300, Grudziądz, (woj. kujawsko-pomorskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2022-12-07
Cena wywołania: 15 225 zł
Cena oszacowania: 20 300 zł

Nieruchomość w miejscowości Jabłonowo Pomorskie, Urzędowa 7,7a (kujawsko-pomorskie)

Urzędowa 7,7a, 87-330, Jabłonowo Pomorskie, (woj. kujawsko-pomorskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Inne
Data licytacji: 2022-12-12
Cena wywołania: 224 666 zł
Cena oszacowania: 337 000 zł

Nieruchomość w miejscowości Karbowo, Rumiankowa (kujawsko-pomorskie)

Rumiankowa, 87-300, Karbowo, (woj. kujawsko-pomorskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Inne
Data licytacji: 2022-12-12
Cena wywołania: 248 666 zł
Cena oszacowania: 373 000 zł