Dodano dnia: 2022-02-02
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Grunt w miejscowości Chełmno, Aleja Prawa Chełmińskiego (kujawsko-pomorskie). Działka numer: 74

Aleja Prawa Chełmińskiego, 86-200, Chełmno, (woj. kujawsko-pomorskie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Działki i grunty
Rodzaj: Licytacja komornicza
1 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2022-03-02
Sygnatura: Km 1486/21
Obszar działki: 0,4644 ha
Cena wywołania: 420 000 zł
Cena oszacowania: 560 000 zł
Wadium: 56 000 zł

Księgi wieczyste

Działki ewidencyjne

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Chełmnie

Przemysław Lorens

Kancelaria Komornicza, Grudziądzka 15B, Chełmno, 86-200 Chełmno

tel. 56 651 07 96 / fax. 56 651 07 96

Sygnatura: Km 1486/21

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Chełmnie Przemysław Lorens na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 02-03-2022 o godz. 09:00 w budynku Sądu Rejonowego w Chełmnie z siedzibą przy Toruńska 3, 86-200 Chełmno, pokój 209, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości należącej do dłużnika **** ******** położonej przy Wybudowanie , 86-200 Chełmno, dla której Sąd Rejonowy w Chełmnie V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze TO1C/xxxxxxxx/7.

Suma oszacowania wynosi 560 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 420 000,00 . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 56 000,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO BP S.A. 10 1020 5040 0000 6302 0174 3897.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 09:00 do godz. 14:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Nabywca nieruchomości jest zobowiązany do uiszczenia podatku od czynności cywilnoprawnych.Komornik Sądowy

Przemysław Lorens

 

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Mieszkanie w miejscowości Chełmno, Osiedle Kopernika 3/24 (kujawsko-pomorskie)

Osiedle Kopernika 3/24, 86-200, Chełmno, (woj. kujawsko-pomorskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2023-12-19
Cena wywołania: 13 833 zł
Cena oszacowania: 20 750 zł