Dodano dnia: 2021-11-22
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Grunt w miejscowości Chełmicko, Nowa Niedrzwica (lubuskie). Działka numer: 30/19

Nowa Niedrzwica, 66-340, Chełmicko, (woj. lubuskie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Działki i grunty
Rodzaj: Licytacja komornicza
1 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2022-01-14
Sygnatura:  Km 1467/16
Obszar działki: 1,3270 ha
Cena wywołania: 378 225 zł
Cena oszacowania: 504 300 zł
Wadium: 50 430 zł

Księgi wieczyste

Działki ewidencyjne

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Międzyrzeczu

Łukasz Napierała

Kancelaria Komornicza, Gorzowska 27/4A, Skwierzyna,  66-440 Skwierzyna

tel. 0957299053 / fax. 0957299053

Sygnatura: Km 1467/16
OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Międzyrzeczu Łukasz Napierała na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 14-01-2022 o godz. 10:50 pod adresem: Sąd Rejonowy w Międzyrzeczu, sala nr 4, ul. Wojska Polskiego 1, 66-300 Międzyrzecz,  odbędzie się pierwsza licytacja

nieruchomości, której właścicielem jest ****** w Warszawie położonej przy woj. lubuskie, pow. międzyrzecki, gm. Przytoczna, obręb 0011,Nowa Niedrzwica, dz. ew. 305/19,  66-340 Przytoczna, dla której Sąd Rejonowy w Międzyrzeczu V Wydział Ksiąg Wieczystych (adres: ul. ul. Wojska Polskiego 1, MIĘDZYRZECZ, 66-300 MIĘDZYRZECZ)  prowadzi księgę wieczystą o numerze GW1M/xxxxxxxx/8.

Suma oszacowania wynosi 504 300,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 378 225,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 50 430,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.  Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO Oddział 1 w Gorzowie Wielkopolskim 89102019540000720201170752.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać wyżej wymienioną nieruchomość w dni powszednie od godz. 09:00 do godz. 14:00. Protokół opisu i oszacowania można przeglądać w sądzie mieszczącym się pod adresem: ul. Wojska Polskiego 1, Międzyrzecz, 66-300  Międzyrzecz.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Zgodnie z § 23 rozporządzenia Ministra finansów z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 68, poz. 360) komornicy sądowi wykonujący czynności egzekucyjne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego, w przypadku sprzedaży towarów, wystawiają w imieniu dłużnika i na jego rachunek faktury potwierdzające dokonanie sprzedaży tych towarów. Fakturę wystawia się, jeżeli na dłużniku spoczywa obowiązek podatkowy związany ze sprzedażą towarów.

Komornik Sądowy

Łukasz Napierała

 

 

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Mieszkanie w miejscowości Ośno Lubuskie, Bolesława Chrobrego 14/3 (lubuskie)

Bolesława Chrobrego 14/3, 69-220, Ośno Lubuskie, (woj. lubuskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2023-12-14
e-licytacja
Cena wywołania: 40 167 zł
Cena oszacowania: 60 250 zł

Mieszkanie w miejscowości Zielona Góra, Stary Kisielin-Zatorze 10C/1 (lubuskie)

Stary Kisielin-Zatorze 10C/1, 65-001, Zielona Góra, (woj. lubuskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2024-01-12
Cena wywołania: 142 533 zł
Cena oszacowania: 213 800 zł

Dom w miejscowości Zawisze, Zawisze (lubuskie). Działka numer: 16/5

Zawisze, 66-211, Zawisze, (woj. lubuskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Domy
Data licytacji: 2023-12-14
Cena wywołania: 48 375 zł
Cena oszacowania: 64 500 zł