Dodano dnia: 2021-12-23
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Grunt w miejscowości Chełmica-Cukrownia, (kujawsko-pomorskie). Działka numer: 232/6

Fabianki, 87-811, Fabianki, (woj. kujawsko-pomorskie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Działki i grunty
Rodzaj: Licytacja komornicza
1 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2022-02-04
Sygnatura: Km 1212/17
Obszar działki: 6,0061 ha
Cena wywołania: 228 075 zł
Cena oszacowania: 304 100 zł
Wadium: 30 410 zł

Księgi wieczyste

Działki ewidencyjne

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym we Włocławku

Albert Tomasiewicz

Kancelaria Komornicza, P.O.W. 21 A, Włocławek, 87-800 Włocławek

tel. 544110582 / fax. 544110818

Sygnatura: Km 1212/17

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym we Włocławku Albert Tomasiewicz na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 04-02-2022 o godz. 14:00 w budynku Sądu Rejonowego we Włocławku z siedzibą przy Kilińskiego 20, 87-800 Włocławek, pokój 20, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości należącej do dłużnika **** ******** położonej przy Fabianki , 87-811 Fabianki, dla której Sąd Rejonowy we Włocławku Wydz. VI Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze WL1W/xxxxxxxx/3.
Opis nieruchomości:
nieruchomość rolna niezabudowana -działka nr 232/6 o pow. 6,0061 ha-obecnie właściciel Filip Onka-poprzedni właściciel dłużnik Iwona Onka

Suma oszacowania wynosi 304 100,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 228 075,00 . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 30 410,00 zł. Rękojmia powinna być uiszczona na konto kancelarii  komornika: Bank Ochrony Środowiska SA O. we Włocławku 59 1540 1069 2001 8726 7894 0001 albo złożona  w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi  najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz. 15:00 . 

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przez licytacją można przeglądać protokół opisu i oszacowania znajdujący się w Sądzie Rejonowym we Włoclawku Wydz. I Cywilny.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

 

Komornik Sądowy

Albert Tomasiewicz

 

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Grunt w miejscowości Bydgoszcz, Józefa Twardzickiego (kujawsko-pomorskie). Działki numer: 28/3, 28/10

Józefa Twardzickiego, 85-796, Bydgoszcz, (woj. kujawsko-pomorskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Działki i grunty
Data licytacji: 2023-12-19
Cena wywołania: 12 750 zł
Cena oszacowania: 17 000 zł

Dom w miejscowości Działyń, Działyń (kujawsko-pomorskie). Działka numer: 657/1

Działyń, 87-645, Działyń, (woj. kujawsko-pomorskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Domy
Data licytacji: 2023-12-18
Cena wywołania: 157 875 zł
Cena oszacowania: 210 500 zł

Grunt w miejscowości Lubcz, Lubcz (kujawsko-pomorskie). Działka numer: 131/5

Lubcz, 88-420, Lubcz, (woj. kujawsko-pomorskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Działki i grunty
Data licytacji: 2024-01-15
Cena wywołania: 15 550 zł
Cena oszacowania: 31 100 zł