Dodano dnia: 2022-03-23
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Grunt w miejscowości Charzykowy, Stefana Żeromskiego (pomorskie). Działka numer: 873/14

Stefana Żeromskiego, 89-606, Charzykowy, (woj. pomorskie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Działki i grunty
Rodzaj: Licytacja komornicza
1 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2022-05-06
Sygnatura: Km 798/19
Obszar działki: 1428 m2
Cena wywołania: 96 900 zł
Cena oszacowania: 129 200 zł
Wadium: 12 920 zł

Księgi wieczyste

Działki ewidencyjne

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Chojnicach

Katarzyna Chyła

Kancelaria Komornicza, UL. Sukienników 4, CHOJNICE, 89-600 CHOJNICE

tel. 523972466 / fax. 523972466

Sygnatura: Km 798/19

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Chojnicach Katarzyna Chyła na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 06-05-2022 o godz. 11:00 w budynku Sądu Rejonowego w Chojnicach z siedzibą przy Młyńska 30, 89-600 Chojnice, pokój 8, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości położonej przy , 89-606 Charzykowy , dla której Sąd Rejonowy w Chojnicach V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze SL1C/xxxxxxxx/3.
Opis nieruchomości:
Przedmiotem licytacji jest nieruchomość gruntowa niezabudowana składająca się z działki nr 873/14 o pow. 1428 m2. Posiada dostęp do sieci uzbrojenia terenu: energia elektryczna, sieć gazowa, sieć wodociągowa. Dojazd do działki- droga gruntowa. Działka posiada dostęp do drogi wewnętrznej.

Suma oszacowania wynosi 129 200,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 96 900,00 . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 12 920,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO BP SA O/CHOJNICE 66 1020 1491 0000 4302 0006 2901.  najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 10:00 do godz. 15:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w Sądzie Rejonowym w Chojnicach mieszczącym się pod adresem: Młyńska 30, Chojnice, 89-600 Chojnice.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

 

Komornik Sądowy

Katarzyna Chyła

 

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Grunt w miejscowości Pawłowo, Pawłowo (pomorskie). Działka numer: 39/9

Pawłowo, 83-034, Pawłowo, (woj. pomorskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Działki i grunty
Data licytacji: 2023-12-14
e-licytacja
Cena wywołania: 1 091 zł
Cena oszacowania: 1 637 zł

Dom w miejscowości Piece, 6 Marca 1938 roku 30 (pomorskie). Działka numer: 226

6 Marca 1938 roku 30, 83-261, Piece, (woj. pomorskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Domy
Data licytacji: 2024-01-17
Cena wywołania: 58 425 zł
Cena oszacowania: 77 900 zł

Dom w miejscowości Nowy Dwór Gdański, Zygmunta Krasińskiego 8 (pomorskie). Działka numer: 181

Zygmunta Krasińskiego 8, 82-100, Nowy Dwór Gdański, (woj. pomorskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Domy
Data licytacji: 2023-12-20
Cena wywołania: 162 667 zł
Cena oszacowania: 244 000 zł