Dodano dnia: 2022-03-23
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Grunt w miejscowości Charzykowy, Stefana Żeromskiego (pomorskie). Działka numer: 873/10

Stefana Żeromskiego, 89-606, Charzykowy, (woj. pomorskie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Działki i grunty
Rodzaj: Licytacja komornicza
1 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2022-05-13
Sygnatura: Km 798/19
Obszar działki: 1292 m2
Cena wywołania: 27 750 zł
Cena oszacowania: 37 000 zł
Wadium: 3 700 zł

Księgi wieczyste

Działki ewidencyjne

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Chojnicach

Katarzyna Chyła

Kancelaria Komornicza, UL. Sukienników 4, CHOJNICE, 89-600 CHOJNICE

tel. 523972466 / fax. 523972466

Sygnatura: Km 798/19

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Chojnicach Katarzyna Chyła na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 13-05-2022 o godz. 12:40 w budynku Sądu Rejonowego w Chojnicach z siedzibą przy Młyńska 30, 89-600 Chojnice, pokój 8, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości położonej przy , 89-606 Charzykowy , dla której Sąd Rejonowy w Chojnicach V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze SL1C/xxxxxxxx/8.
Opis nieruchomości:
Przedmiotem licytacji jest nieruchomość gruntowa niezabudowana składająca się z działki nr 873/10 o pow. 1292 m2. Posiada dostęp do sieci uzbrojenia terenu: energia elektryczna, sieć kanalizacyjna, sieć gazowa, sieć wodociągowa. Działka posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej.

Suma oszacowania wynosi 37 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 27 750,00 . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 3 700,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO BP SA O/CHOJNICE 66 1020 1491 0000 4302 0006 2901.  najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 10:00 do godz. 15:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w Sądzie Rejonowym w Chojnicach mieszczącym się pod adresem: Młyńska 30, Chojnice, 89-600 Chojnice.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

 

Komornik Sądowy

Katarzyna Chyła

 

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Mieszkanie w miejscowości Juszkowo, Zakątek 8A/2 (pomorskie)

Zakątek 8A/2, 80-008, Juszkowo, (woj. pomorskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2024-01-25
e-licytacja
Cena wywołania: 282 000 zł
Cena oszacowania: 376 000 zł

Grunt w miejscowości Trzebiatkowa, Trzebiatkowa (pomorskie). Działka numer: 485/3

Trzebiatkowa, 77-134, Trzebiatkowa, (woj. pomorskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Działki i grunty
Data licytacji: 2024-01-16
Cena wywołania: 27 540 zł
Cena oszacowania: 36 720 zł

Mieszkanie w miejscowości Żychlin, Żychlin 2/lokal nr 1 + lokal nr 3 (pomorskie)

Żychlin 2/lokal nr 1 + lokal nr 3, 76-230, Żychlin, (woj. pomorskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2024-01-18
Cena wywołania: 67 500 zł
Cena oszacowania: 90 000 zł