Dodano dnia: 2022-03-28
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Grunt w miejscowości Bzowiec, Bzowiec (lubelskie). Działki numer: 2948, 2949

Bzowiec, 22-330, Bzowiec, (woj. lubelskie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Działki i grunty
Rodzaj: Licytacja komornicza
1 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2022-04-08
Sygnatura:  Km 619/20
Obszar działki: 1,1200 ha
Cena wywołania: 7 740 zł
Cena oszacowania: 10 320 zł
Wadium: 1 032 zł

Księgi wieczyste

Działki ewidencyjne

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Zamościu

Tomasz Godek

Kancelaria Komornicza, Jana Kiepury 10, Zamość,  22-400 Zamość

tel. 84 5303980 / fax. 

Sygnatura: Km 619/20
OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Zamościu Tomasz Godek na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 08-04-2022 o godz. 11:20 w budynku Sądu Rejonowego w Zamościu z siedzibą przy Wyszyńskiego 11/sala , 22-400 Zamość, pokój 27,  odbędzie się pierwsza licytacja

nieruchomości, której właścicielem jest ** *** położonej przy  ,BZOWIEC,  22-330 Rudnik, dla której prowadzona w Sądzie Rejonowym w ZAMOŚĆ (adres: ul. Wyszyńskiego 11, Zamość, 22-400 Zamośćprowadzi księgę wieczystą o numerze ZA1Z/xxxxxxxx/5.
Opis nieruchomości:
Oznaczenie nieruchomości /numery działek/: 2948, 2949 Łączna powierzchnia nieruchomości: 1,12 ha Położenie: na terenie miejscowości Bzowiec w odległości około 10 km od miejscowości Rudnik (siedziby gminy), około 40 km od miasta Krasnystaw (siedziby powiatu) oraz około 6 km od drogi wojewódzkiej nr 837 Zamość - Nielisz - Żółkiewka 1.Działka nr 1248 Lokalizacja: w terenach łąk, w pobliżu rzeki Łętowni oraz drogi asfaltowej i zlokalizowanych przy niej pojedynczych zabudowań, w odległości około 1,4 km od zwartej zabudowy wsi toczenie: od strony północnej – droga gruntowa, od strony wschodniej i zachodniej – łąki, od strony południowej – rów melioracyjny Dojazd: od lokalnej drogi asfaltowej około 200 m drogą gruntową nieurządzoną Infrastruktura: brak Powierzchnia: 0,85 ha Użytki i klasy: Ł V – 0,85 ha Struktura użytków: łąki trwałe – 100% Wskaźnik bonitacyjny: 0,30 Zdolność produkcyjna: niska, teren równy, zagrożenie erozją - małe, poziom wód gruntowych - średni, okresowo wysoki, kształt - regularny zbliżony do prostokąta, kultura gleb - niska Stan zagospodarowania: łąka niekoszona, porośnięta zdziczałą roślinnością 2.Działka nr 1249 Lokalizacja: w terenach łąk, w pobliżu rzeki Łętowni oraz drogi asfaltowej i zlokalizowanych przy niej pojedynczych zabudowań, w odległości około 1,4 km od zwartej zabudowy wsi Otoczenie: od strony północnej – rów melioracyjny, z pozostałych stron – łąki Dojazd: prawnie brak, w terenie około 150 m od lokalnej drogi asfaltowej poprzez działki sąsiednie Infrastruktura: brak Powierzchnia: 0,27 ha Użytki i klasy: Ł V – 0,27 ha Struktura użytków: łąki trwałe – 100% Wskaźnik bonitacyjny: 0,30 Zdolność produkcyjna: niska, teren równy, zagrożenie erozją - małe, poziom wód gruntowych - średni, okresowo wysoki, kształt - regularny zbliżony do prostokąta, kultura gleb - niska Stan zagospodarowania: łąka niekoszona, porośnięta zdziczałą roślinnością

Suma oszacowania wynosi 10 320,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 7 740,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 1 032,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.  Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Santander Bank Polska S.A. 98 1090 2590 0000 0001 3171 0750.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać wyżej wymienioną nieruchomość w dni powszednie od godz. 10:00 do godz. 12:00. Protokół opisu i oszacowania można przeglądać w sądzie mieszczącym się pod adresem: ul. Wyszyńskiego 11/sala , Zamość, 22-400  Zamość.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

 

Komornik Sądowy

Tomasz Godek

 

 

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Grunt w miejscowości Józefów nad Wisłą, Chruślanki Józefowskie (lubelskie). Działki numer: 118, 119

Chruślanki Józefowskie, 24-340, Józefów nad Wisłą, (woj. lubelskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Działki i grunty
Data licytacji: 2022-12-12
Cena wywołania: 66 900 zł
Cena oszacowania: 89 200 zł

Dom w miejscowości Zemborzyce Podleśne, Zemborzyce Podleśne 77b (lubelskie). Działka numer: 203/12

Zemborzyce Podleśne 77b, 20-515, Zemborzyce Podleśne, (woj. lubelskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Domy
Data licytacji: 2022-12-16
Cena wywołania: 900 000 zł
Cena oszacowania: 1 200 000 zł

Grunt w miejscowości Sarnów, Sarnów (lubelskie). Działka numer: 875

Sarnów, 21-421, Sarnów, (woj. lubelskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Działki i grunty
Data licytacji: 2023-01-09
Cena wywołania: 15 293 zł
Cena oszacowania: 20 391 zł