Dodano dnia: 2023-08-14
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Grunt w miejscowości Bzianka, Bzianka (podkarpackie). Działka numer: 365

Bzianka, 35-213, Bzianka, (woj. podkarpackie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

e-licytacja
Kategoria: Działki i grunty
Rodzaj: Licytacja komornicza
1 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2023-09-14
Sygnatura: KMP 1/22
Obszar działki: 0,1663 ha
Cena wywołania: 19 275 zł
Cena oszacowania: 25 700 zł
Wadium: 2 570 zł

Księgi wieczyste

Działki ewidencyjne

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym  w Rzeszowie

Karol Kieras

Kancelaria Komornicza, Lewakowskiego 1,  Rzeszów,   35-119 Rzeszów

tel. +48 17 864 13 60  / fax. 

Sygnatura: KMP 1/22

 

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI W DRODZE LICYTACJI ELEKTRONICZNEJ

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Rzeszowie Karol Kieras Kancelaria Komornicza nr VI w Rzeeszowie podaje do publicznej wiadomości, że w sprawie KMP 1/22 rozpocznie się w trybie ustalonym w art. 9864 § 4 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (dalej: kpc) pierwsza licytacja w trybie elektronicznym następujących nieruchomości: - nieruchomości, której   właścicielem jest ***********   położonej przy   dz. 365/1,Bzianka,  35-213 Świlcza, dla której Sąd Rejonowy w Rzeszowie VII Wydział Ksiąg Wieczystych  (adres: ul.  Kustronia 4, Rzeszów, 35-303 Rzeszów)  prowadzi księgę wieczystą o numerze RZ1Z/xxxxxxxx/5 .

Opis nieruchomości:
Obszar działki 365/1 wynosi 0,1663 ha i ma kształt czworokąta o wymiarach około 24 m x 70 m. Teren jest pochylony w kierunku północno-wschodnim, spadek wynosi około 10%. Działka nie jest zabudowana, nie jest ogrodzona, jest użytkowana rolniczo. Na działce nie ma infrastruktury technicznej.

 

Suma oszacowania wynosi 25 700,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 19 275,00 zł.  

 

Nieruchomość można oglądać w następujących terminach:

 

Data oględzin Godziny oględzin
11.09.2023 12:00 - 13:00

W systemie teleinformatycznym udostępnia się również protokół opisu i oszacowania nieruchomości.Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest kwotę 2 570,00 zł.

Rękojmię należy złożyć na rachunek bankowy komornika 36203000451110000004160660 najpóźniej na 2 dni robocze przed rozpoczęciem przetargu. 

 

Przetarg odbywa się w trybie sprzedaży nieruchomości w drodze licytacji elektronicznej i rozpocznie się w dniu: 14.09.2023 o godzinie: 12.00  a zakończy się w dniu 21.09.2023 o godzinie: 12.00.  Na podstawie art. 986§ 31 kpc, jeżeli w ciągu 5 minut przed planowanym terminem zakończenia przetargu zgłoszono postąpienie, termin ten ulega odroczeniu o 5 minut. Jeżeli w dodatkowym czasie zgłoszono dalsze postąpienie, termin zakończenia przetargu podlega każdorazowo odroczeniu o kolejne 5 minut, aż do momentu gdy ustaną postąpienia.

 

Sprzedaż dokonywana jest w drodze licytacji elektronicznej. Uczestnictwo w przetargu wymaga założenia konta w systemie teleinformatycznym obsługującym licytacje elektroniczne dostępnym pod adresem https://elicytacje.komornik.pl/  oraz przystąpienia do przetargu na dwa dni robocze przed jego rozpoczęciem. Licytant składa rękojmię najpóźniej na 2 dni robocze przed rozpoczęciem przetargu, a jeżeli bierze udział w licytacji jako pełnomocnik innej osoby, to przedkłada dodatkowo swoje umocowanie. Udział jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu. 

Na podstawie art.  9864 §  2 kpc warunkiem udziału w przetargu jest utworzenie indywidualnego konta w systemie teleinformatycznym. 

 

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przybicia na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie przedmiotów od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.


Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności. 


Zgodnie z art.  976 kpc, w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.
Komornik Sądowy

Karol Kieras

 

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Dom w miejscowości Żołynia, Smolarska 45 (podkarpackie). Działka numer: 6092/4

Smolarska 45, 37-110, Żołynia, (woj. podkarpackie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Domy
Data licytacji: 2023-10-09
Cena wywołania: 35 416 zł
Cena oszacowania: 53 124 zł

Nieruchomość w miejscowości Sędziszów Małopolski, Południowa (podkarpackie)

Południowa, 39-120, Sędziszów Małopolski, (woj. podkarpackie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Inne
Data licytacji: 2023-09-29
e-licytacja
Cena wywołania: 20 543 zł
Cena oszacowania: 30 815 zł

Nieruchomość w miejscowości Tyniowice, Tyniowice (podkarpackie)

Tyniowice, 37-565, Tyniowice, (woj. podkarpackie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Inne
Data licytacji: 2023-09-28
Cena wywołania: 33 450 zł
Cena oszacowania: 44 600 zł