Dodano dnia: 2022-01-10
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Grunt w miejscowości Bystrzejowice Pierwsze, Bystrzejowice Pierwsze 79 (lubelskie). Działki numer: 190/1, 191/1

Bystrzejowice Pierwsze 79, 21-050, Bystrzejowice Pierwsze, (woj. lubelskie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Działki i grunty
Rodzaj: Licytacja komornicza
1 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2022-02-02
Sygnatura:  GKm 24/20
Obszar działki: 0,5000 ha
Cena wywołania: 342 032 zł
Cena oszacowania: 456 043 zł
Wadium: 45 605 zł

Księgi wieczyste

Działki ewidencyjne

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym  Lublin-Wschód w Lublinie

Jacek Kania

Kancelaria Komornicza, Słowackiego 3, Świdnik,  21-040 Świdnik

tel. 81-728-41-61 / fax. 81-728-41-61

Sygnatura: GKm 24/20
OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym  Lublin-Wschód w Lublinie Jacek Kania na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 02-02-2022 o godz. 09:00 w budynku Sądu Rejonowego Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą przy Wyszyńskiego 18, 21-040 Świdnik, pokój XII,  odbędzie się pierwsza licytacja

nieruchomości, której właścicielem jest *** **** położonej przy Bystrzejowice Pierwsze 79,dz. nr 420 o pow. 7830 mkw,  21-050 Piaski, dla której Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z/s w Świdniku V Wydział Ksiąg Wieczystych (adres: ul. ul. Kard. S. Wyszyńskiego 18, Świdnik, 21-040 Świdnik)  prowadzi księgę wieczystą o numerze LU1I/xxxxxxxx/7.
Opis nieruchomości:
nieruchomość zabudowana budynkiem mieszkalnym oraz budynkiem gospodarczym w budowie, dawna numeracja działki gruntu rolnego nr 191/1 i nr 190/1

Suma oszacowania wynosi 456 043,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 342 032,25 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 45 604,30 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.  Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO Oddział 1 w Lublinie 33 1020 3147 0000 8102 0096 1359.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać wyżej wymienioną nieruchomość w dni powszednie od godz. 07:30 do godz. 15:30. Protokół opisu i oszacowania można przeglądać w sądzie mieszczącym się pod adresem: ul. Wyszyńskiego 18, Świdnik, 21-040  Świdnik.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

 

Komornik Sądowy

Jacek Kania

 

 

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Mieszkanie w miejscowości Lublin, Niepodległości 26/72 (lubelskie)

Niepodległości 26/72, 20-246, Lublin, (woj. lubelskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2023-12-18
Cena wywołania: 111 100 zł
Cena oszacowania: 166 650 zł

Dom w miejscowości Spławy Pierwsze, Poleśna 1, 1A (lubelskie). Działki numer: 310/1, 310/2, 310/3

Poleśna 1, 1A, 23-200, Spławy Pierwsze, (woj. lubelskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Domy
Data licytacji: 2024-01-18
Cena wywołania: 929 303 zł
Cena oszacowania: 1 239 070 zł

Mieszkanie w miejscowości Chełm, Krzywa 37/23 (lubelskie)

Krzywa 37/23, 22-100, Chełm, (woj. lubelskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2023-12-21
e-licytacja
Cena wywołania: 118 950 zł
Cena oszacowania: 158 600 zł