Dodano dnia: 2022-06-25
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Grunt w miejscowości Butryny, Butryny (warmińsko-mazurskie). Działki numer: 89/3, 61/1, 60/1

Butryny, 10-687, Butryny, (woj. warmińsko-mazurskie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Działki i grunty
Rodzaj: Licytacja komornicza
1 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2022-09-15
Sygnatura:  Km 226/21
Obszar działki: 21,5200 ha
Cena wywołania: 802 920 zł
Cena oszacowania: 1 070 560 zł
Wadium: 107 056 zł

Księgi wieczyste

Działki ewidencyjne

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Olsztynie

Marcin Hut

Kancelaria Komornicza, Warmińska 14/10,  Olsztyn,   10-545 Olsztyn

tel. 895190231 / fax. 

Sygnatura: Km 226/21

 

 

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym  w Olsztynie Marcin Hut na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu  15-09-2022 o godz. 11:00  w budynku Sądu Rejonowego w Olsztynie z siedzibą przy Dąbrowszczaków 44, 10-543 Olsztyn, pokój 332,  odbędzie się pierwsza licytacja

nieruchomości, której właścicielem jest ***********  położonej przy  ,Butryny,  10-687 Purda , dla której  Sąd Rejonowy w Olsztynie VI Wydział Ksiąg Wieczystych  (adres: ul. ul. Dąbrowszczaków 44, Olsztyn, 10-543 Olsztyn)   prowadzi księgę wieczystą o numerze OL1O/xxxxxxxx/3.

Suma oszacowania wynosi 1 070 560,00 zł, zaś cena wywołania jest równa  3/4 sumy oszacowania i wynosi 802 920,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 107 056,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.  Rękojmię można uiścić także na konto komornika: BGŻ BNP PARIBAS 10 1600 1462 1899 5109 4000 0001.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać wyżej wymienioną nieruchomość w dni powszednie od godz. 09:00 do godz. 14:00. Protokół opisu i oszacowania można przeglądać w sądzie mieszczącym się pod adresem: ul. Dąbrowszczaków 44, Olsztyn, 10-543  Olsztyn.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Komornik Sądowy

Marcin Hut

 

 

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Dom w miejscowości Braniewo, Sikorskiego 27a (warmińsko-mazurskie). Działka numer: 34/3

Sikorskiego 27a, 14-500, Braniewo, (woj. warmińsko-mazurskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Domy
Data licytacji: 2022-12-12
Cena wywołania: 238 650 zł
Cena oszacowania: 318 200 zł

Nieruchomość komercyjna w miejscowości Olsztyn, Zimowa 1 (warmińsko-mazurskie)

Zimowa 1, 10-380, Olsztyn, (woj. warmińsko-mazurskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Nieruchomości komercyjne
Data licytacji: 2022-12-21
Cena wywołania: 57 000 zł
Cena oszacowania: 76 000 zł

Grunt w miejscowości Kosakowo, Kosakowo (warmińsko-mazurskie). Działka numer: 67/1

Kosakowo, 11-420, Kosakowo, (woj. warmińsko-mazurskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Działki i grunty
Data licytacji: 2023-01-17
Cena wywołania: 502 666 zł
Cena oszacowania: 754 000 zł