Dodano dnia: 2022-03-16
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Grunt w miejscowości Buszkowy, Dolna (pomorskie). Działka numer: 350/38

Dolna, 83-050, Buszkowy, (woj. pomorskie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Działki i grunty
Rodzaj: Licytacja komornicza
1 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2022-04-07
Sygnatura: KM 293/20
Obszar działki: 0,0034 ha
Cena wywołania: 9 zł
Cena oszacowania: 12 zł
Wadium: 1 zł

Księgi wieczyste

Działki ewidencyjne

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym Gdańsk-Południe w Gdańsku

Piotr Majdziński

Kancelaria Komornicza, ul. Świętojańska 37 38, Gdańsk, 80-840 Gdańsk

tel. 0583223148 / fax. 0583223148

Sygnatura: KM 293/20

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Gdańsk-Południe w Gdańsku Piotr Majdziński na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 07-04-2022 o godz. 10:30 w budynku Sądu Rejonowego Gdańsk-Południe w Gdańsku z siedzibą przy ul. 3 Maja 9a, 80-802 Gdańsk, pokój E 0.22, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości należącej do dłużnika **** ******** położonej przy Dolna ,Buszkowy, 83-050 Kolbudy , dla której Sąd Rejonowy Gdańsk - Północ w Gdańsku III Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze GD1G/xxxxxxxx/0.
Opis nieruchomości:
Działka nie posiada dostępu do drogi publicznej, składa się z jednego użytku gruntowego stanowiącego grunty rolne: RV - grunt orny, jest niezabudowana, nieogrodzona, niezagospodarowana, aktualnie stanowi łąkę.

Suma oszacowania wynosi 12,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 9,00 . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 1,20 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PEKAO O. w Gdańsku ul.Ogarna 116 48 1240 5400 1111 0000 4918 8255.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w następujących terminach:

 

Data oględzin Godziny oględzin
30.03.2022 10:30 - 10:30

oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Południe w Gdańsku mieszczącym się pod adresem: ul. 3 Maja 9a, Gdańsk, 80-802 Gdańsk.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Pouczenie:

1. W celu zwrotu wpłaconego wadium należy w kancelarii komornika złożyć wniosek ze wskazaniem numeru rachunku bankowego, na który ma być dokonany przelew wpłaconej kwoty.

2. Zamiar oglądania nieruchomości należy zgłosić w kancelarii 3 dni przed wyznaczonym terminem oglądania nieruchomości .Komornik Sądowy

Piotr Majdziński

 

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Nieruchomość w miejscowości Czerwińsk, Polna 11 (pomorskie)

Polna 11, 83-230, Czerwińsk, (woj. pomorskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Inne
Data licytacji: 2022-12-02
Cena wywołania: 801 450 zł
Cena oszacowania: 1 068 600 zł

Grunt w miejscowości Mosiny, Mosiny (pomorskie). Działka numer: 442

Mosiny, 77-300, Mosiny, (woj. pomorskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Działki i grunty
Data licytacji: 2022-12-01
Cena wywołania: 63 000 zł
Cena oszacowania: 84 000 zł

Mieszkanie w miejscowości Gogolewo, Gogolewo 28M/3 (pomorskie)

Gogolewo 28M/3, 83-140, Gogolewo, (woj. pomorskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2022-12-07
Cena wywołania: 21 533 zł
Cena oszacowania: 32 300 zł