Dodano dnia: 2021-12-08
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Grunt w miejscowości Busko Zdrój, Bilczów (świętokrzyskie). Działki numer: 55, 130

Bilczów, 28-100, Bilczów, (woj. świętokrzyskie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Działki i grunty
Rodzaj: Licytacja komornicza
2 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2022-01-17
Sygnatura:  Km 243/20
Obszar działki: 1,1700 ha
Cena wywołania: 12 797 zł
Cena oszacowania: 19 196 zł
Wadium: 1 920 zł

Księgi wieczyste

Działki ewidencyjne

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Busku - Zdroju

Sławomir Majcher Zastępca - Kurator Przemysław Rogala

Kancelaria Komornicza, Kosciuszki 60, Busko Zdrój,  28-100 Busko Zdrój

tel. 576572996 / fax. 

Sygnatura: Km 243/20
OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Busku - Zdroju Sławomir Majcher Zastępca - Kurator Przemysław Rogala na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 17-01-2022 o godz. 08:00 w budynku Sądu Rejonowego w Busku - Zdroju z siedzibą przy Kosciuszki 5, 28-100 Busko Zdrój,  odbędzie się druga licytacja

nieruchomości, której właścicielem jest *** **** położonej przy Bilczów , 28-100 Busko Zdrój, dla której Sąd Rejonowy w Busku Zdroju  (adres: ul. Kościuszki , Busko Zdrój, 28-100 Busko Zdrójprowadzi księgę wieczystą o numerze KI1B/xxxxxxxx/5.
Opis nieruchomości:
55 o pow. 0,9400ha - działka stanowi grunty orne w klasie IVb, V.

Suma oszacowania wynosi 19 196,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 12 797,33 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 1 919,60 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.  Rękojmię można uiścić także na konto komornika: NBS W SOLCU ZDROJU 91 8517 0007 0010 0163 7538 0001.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać wyżej wymienioną nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz. 15:00. Protokół opisu i oszacowania można przeglądać w sądzie mieszczącym się pod adresem: ul. Kosciuszki 5, Busko Zdrój, 28-100  Busko Zdrój.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

 

Komornik Sądowy

Sławomir Majcher Zastępca - Kurator Przemysław Rogala

 

 

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Dom w miejscowości Staszów, Opatowska 76 (świętokrzyskie). Działki numer: 586, 809/2

Opatowska 76, 28-200, Staszów, (woj. świętokrzyskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Domy
Data licytacji: 2023-12-08
Cena wywołania: 71 111 zł
Cena oszacowania: 106 667 zł

Grunt w miejscowości Gowarczów, Kamienna Wola (świętokrzyskie). Działki numer: 534, 202, 203

Kamienna Wola, 26-225, Gowarczów, (woj. świętokrzyskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Działki i grunty
Data licytacji: 2023-12-11
Cena wywołania: 61 745 zł
Cena oszacowania: 82 327 zł

Mieszkanie w miejscowości Piekoszów, Zaciszna 4/5 (świętokrzyskie)

Zaciszna 4/5, 26-065, Piekoszów, (woj. świętokrzyskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2024-01-11
Cena wywołania: 188 857 zł
Cena oszacowania: 283 285 zł