Dodano dnia: 2021-12-13
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Grunt w miejscowości Bukowina, Bukowina (lubelskie). Działki numer: 2742, 2746, 2750

Bukowina, 23-425, Bukowina, (woj. lubelskie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Działki i grunty
Rodzaj: Licytacja komornicza
2 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2022-02-08
Sygnatura: KM 41/21
Obszar działki: 4,9300 ha
Cena wywołania: 36 666 zł
Cena oszacowania: 55 000 zł
Wadium: 5 500 zł

Księgi wieczyste

Działki ewidencyjne

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Biłgoraju

Robert Wolanin

Kancelaria Komornicza, Plac Wolności 8, Biłgoraj, 23-400 Biłgoraj

tel. 846860149 / fax. 846860149

rachunek bankowy Bank Spółdzielczy w Biłgoraju 64960200070015465720000001

Sygnatura: KM 41/21

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Biłgoraju na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 08-02-2022 o godz. 13:30 w budynku Sądu Rejonowego w Biłgoraju z siedzibą przy Kościuszki 29, 23-400 Biłgoraj, odbędzie się druga licytacja:

 

- nieruchomości należącej do dłużnika **** ******** położonej przy ,Bukowina, 23-425 Biszcza, dla której Sąd Rejonowy w Biłgoraju prowadzi księgę wieczystą o numerze ZA1B/xxxxxxxx/0.
Opis nieruchomości:
działka nr 474 pow. 0,97 ha, rolna

Suma oszacowania wynosi 55 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 36 666,67 .

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 12:00 do godz. 14:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

 

- nieruchomości należącej do dłużnika **** ******** położonej przy , 23-425 Biszcza, dla której Sąd Rejonowy w Biłgoraju prowadzi księgę wieczystą o numerze ZA1B/xxxxxxxx/7.
Opis nieruchomości:
działka nr 2750, pow. 0,54 ha, rolna

Suma oszacowania wynosi 30 500,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 20 333,33 .

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 12:00 do godz. 14:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

 

Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi, najpóźniej do godz. 15 w dniu poprzedzającym przetarg.

 Rękojmia może być wpłacona również na rachunek bankowy komornika: rachunek bankowy Bank Spółdzielczy w Biłgoraju 64960200070015465720000001. Termin wpłaty rękojmi - do godz. 15 w dniu poprzedzającym przetarg.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 8671. § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmi nie składa się, jeżeli suma oszacowania jest niższa niż pięć tysięcy złotych.

Zgodnie z § 23 rozporządzenia Ministra finansów z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 68, poz. 360) komornicy sądowi wykonujący czynności egzekucyjne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego, w przypadku sprzedaży towarów, wystawiają w imieniu dłużnika i na jego rachunek faktury potwierdzające dokonanie sprzedaży tych towarów. Fakturę wystawia się, jeżeli na dłużniku spoczywa obowiązek podatkowy związany ze sprzedażą towarów.

Komornik Sądowy

Robert Wolanin

 

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Dom w miejscowości Zamość, Obrońców Pokoju 37A (lubelskie). Działka numer: 36/1

Obrońców Pokoju 37A, 22-400, Zamość, (woj. lubelskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Domy
Data licytacji: 2024-01-12
Cena wywołania: 346 500 zł
Cena oszacowania: 462 000 zł

Nieruchomość komercyjna w miejscowości Janowiec, Oblasy 2 (lubelskie)

Oblasy 2, 24-123, Janowiec, (woj. lubelskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Nieruchomości komercyjne
Data licytacji: 2023-12-12
Cena wywołania: 750 000 zł
Cena oszacowania: 1 000 000 zł

Dom w miejscowości Elizówka, Elizówka (lubelskie). Działka numer: 39/10

Elizówka, 21-003, Elizówka, (woj. lubelskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Domy
Data licytacji: 2024-01-05
Cena wywołania: 557 947 zł
Cena oszacowania: 836 921 zł