Dodano dnia: 2022-02-23
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Grunt w miejscowości Bukowie, Kasztanowa 4 (opolskie). Działka numer: 119/2

Kasztanowa 4, 46-115, Bukowie, (woj. opolskie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Działki i grunty
Rodzaj: Licytacja komornicza
1 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2022-03-29
Sygnatura:  Km 67/18
Obszar działki: 0,4071 ha
Cena wywołania: 46 047 zł
Cena oszacowania: 61 397 zł
Wadium: 6 140 zł

Księgi wieczyste

Działki ewidencyjne

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Kluczborku

Grzegorz Błaut

Kancelaria Komornicza, Piłsudskiego 1G, Kluczbork,  46-200 Kluczbork

tel. 77 550 90 79 / fax. 

Sygnatura: Km 67/18
OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kluczborku Grzegorz Błaut na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 29-03-2022 o godz. 12:20 pod adresem: Sąd Rejonowy w Kluczborku, ul. M. Skłodkowskiej-Curie 15, 46-200 Kluczbork, pokój 6,  odbędzie się pierwsza licytacja

nieruchomości, której właścicielem jest *** *** położonej przy działka nr 119/2 , 46-115 Bukowie, dla której Sąd Rejonowy w Kluczborku (adres: ul. ul. M. Skłodkowskiej-Curie 15, Kluczbork, 46-200 Kluczbork)  prowadzi księgę wieczystą o numerze OP1U/xxxxxxxx/2.
Opis nieruchomości:
Przedmiotem licytacje jest udział w wysokości 1/2 cz w prawie własności nieruchomości stanowiącej działkę nr 119/2 o pow. 4071 m2 zabudowaną budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym wraz z ruiną budynku gospodarczego w jednym ciągu oraz wolnostojącym budynkiem gospodarczym. Powierzchnia zabudowy budynku mieszkalnego wynosi ok. 140 m2.

Suma oszacowania wynosi 61 397,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 46 047,75 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 6 139,70 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.  Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Bank Spółdzielczy w Namysłowie 57889000010017277820000001.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać wyżej wymienioną nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz. 15:00. Protokół opisu i oszacowania można przeglądać w sądzie mieszczącym się pod adresem: ul. Katowicka 2, Kluczbork, 46-200  Kluczbork.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

 

Komornik Sądowy

Grzegorz Błaut

 

 

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Nieruchomość komercyjna w miejscowości Dąbrowa, Spółdzielcza (opolskie)

Spółdzielcza, 49-120, Dąbrowa, (woj. opolskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Nieruchomości komercyjne
Data licytacji: 2024-01-19
Cena wywołania: 1 058 757 zł
Cena oszacowania: 1 411 676 zł

Dom w miejscowości Reńska Wieś, Wyzwolenia 8 (opolskie). Działki numer: 1120/1, 1117/4, 1119

Wyzwolenia 8, 47-208, Reńska Wieś, (woj. opolskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Domy
Data licytacji: 2024-01-15
Cena wywołania: 707 250 zł
Cena oszacowania: 943 000 zł

Dom w miejscowości Przywory, Dworcowa 1 (opolskie). Działka numer: 1009/278

Dworcowa 1, 46-050, Przywory, (woj. opolskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Domy
Data licytacji: 2024-01-19
Cena wywołania: 233 857 zł
Cena oszacowania: 311 809 zł