Dodano dnia: 2022-01-21
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Grunt w miejscowości Bujały, Kaleń, Bujały, Kaleń (łódzkie). Działki numer: 328, 837, 838, 952, 953, 220

Bujały, Kaleń, 96-206, Bujały, Kaleń, (woj. łódzkie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Działki i grunty
Rodzaj: Licytacja komornicza
1 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Uproszczony
Data licytacji: 2022-05-11
Sygnatura: Km 169/18
Obszar działki: 23484,0000 m2
Cena wywołania: 99 452 zł
Cena oszacowania: 132 602 zł
Wadium: 13 261 zł

Księgi wieczyste

Działki ewidencyjne

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Rawie Mazowieckiej

Tomasz Sekuter

Kancelaria Komornicza, Pl. Piłsudskiego 3, Rawa Mazowiecka, 96-200 Rawa Mazowiecka

tel. 468974171 / fax.

Sygnatura: Km 169/18

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Rawie Mazowieckiej Tomasz Sekuter Kancelaria Komornicza nr II w Rawie Mazowieckiej podaje do publicznej wiadomości, że w sprawie   Km 169/18 w dniu 11-05-2022 o godzinie 17:00 w kancelarii komornika pod adresem: Rawa Mazowiecka, Pl. Piłsudskiego 3/7 rozpocznie się w trybie ustalonym w art. 10136 w zw. z art. 867 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (dalej: kpc), pierwsza licytacja nieruchomości składającej się z działek nr 328, nr 837, nr 838, nr 952, nr 953 położonej  pod adresem: 96-206 Sadkowice, Bujały oraz działki nr 220, położonej pod adresem: 96-206 Sadkowice, Kaleń, dla której Sąd Rejonowy w Rawie Mazowieckiej IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze LD1R/xxxxxxxx/4. Nieruchomość gruntowa niezabudowana o łącznej powierzchni 2,3484 ha. Nieruchomość stanowi własność dłużnika:********* *********.

Działka nr 328 o pow. 0,20 ha, niezabudowana, nieuzbrojona, użytkowana rolniczo jako łąka (klasa gruntu ŁIV, ŁV). Dojazd do działki drogą gruntową stanowiącą dojazd do pól uprawnych.
Działka nr 837 o pow. 0,32 ha, niezabudowana, nieuzbrojona, nieogrodzona, użytkowana rolniczo jako łąka (klasa gruntu ŁV), częściowo porośnięta lasem olchowym (na pow. ok. 0,19 ha, LsV, klasa bonitacji III, drzewa w wieku ok. 70 lat). Dojazd do działki drogą gruntową stanowiącą dojazd do pól uprawnych (dojazd okresowo utrudniony).
Działka nr 838 o pow. 0,1384 ha, niezabudowana, nieuzbrojona, nieogrodzona, użytkowana rolniczo jako łąka (klasa gruntu ŁV), częściowo porośnięta lasem olchowym (na pow. ok. 0,0246 ha, LSV, klasa bonitacji III, drzewa w wieku ok. 70 lat). Dojazd do działki drogą gruntową stanowiącą dojazd do pól uprawnych (dojazd okresowo utrudniony).
Działka nr 952 o pow. 1,32 ha, niezabudowana, nieuzbrojona, nieogrodzona, użytkowana rolniczo jako sad jabłonowy (działka częściowo wyposażona w nawodnienie), częściowo jako plantacja aronii (w końcowym okresie przydatności producyjnej) (klasa gruntu RV, RVI), częściowo porośnięta lasem sosnowym (na pow. ok. 650 m2) drzewa w wieku ok. 25 lat). Dojazd do działki drogą gruntową stanowiącą dojazd do pól uprawnych, od strony południowej oraz od strony północnej.
Działka nr 953 o pow. 0,07 ha, niezabudowana, nieuzbrojona, nieogrodzona, stanowiąca użytki zieone, częścowo porośnięta lasem sosnowym (na pow. ok. 0,0350 ha, wiek drzew - ok. 25 lat), klasa gruntu RVI). Dojazd do działki drogą gruntową stanowiącą dojazd do pól uprawnych.
Działka nr 220 o pow. 0,30 ha, niezabudowana, nieuzbrojona, nieogrodzona, użytkowana rolniczo jako  sad wiśniowy (ok. 300 drzew).klasa gruntu RVIa (0,06 ha), RV (0,24 ha). Dojazd do działki drogą gruntową stanowiącą dojazd do pól uprawnych.

Suma oszacowania wynosi 132 602,00 zł, zaś cena wywołania jest równa trzem czwartym sumy oszacowania i wynosi  99 451,50 zł.

Przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, tj. 13.260,20 zł, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmię można wpłacić gotówką w kancelarii komornika lub na rachunek bankowy komornika: Santander Bank Polska SA Oddział Centralny 19 109025900000000136357890

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w zw. z art. 10136 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
W przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo, osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym oraz licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji. Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu.
Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym, chyba że chodzi o pełnomocnictwo udzielone adwokatowi lub radcy prawnemu (art. 8672 kpc w zw. z art. 10136 § 1 kpc).
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 8.00 do godz. 18.00.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w  tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.


Komornik Sądowy

Tomasz Sekuter

 

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Mieszkanie w miejscowości Łęczyca, Marii Konopnickiej 6/46 (łódzkie)

Marii Konopnickiej 6/46, 99-100, Łęczyca, (woj. łódzkie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2024-07-30
Cena wywołania: 132 933 zł
Cena oszacowania: 199 400 zł

Grunt w miejscowości Jeżów, Jeżów (łódzkie). Działki numer: 20, 349/4

Jeżów, 97-371, Jeżów, (woj. łódzkie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Działki i grunty
Data licytacji: 2024-06-17
Cena wywołania: 79 528 zł
Cena oszacowania: 106 037 zł

Nieruchomość komercyjna w miejscowości Radomsko, Radomsko (łódzkie)

Radomsko, 97-500, Radomsko, (woj. łódzkie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Nieruchomości komercyjne
Data licytacji: 2024-06-13
Cena wywołania: 6 750 750 zł
Cena oszacowania: 9 001 000 zł