Dodano dnia: 2022-02-17
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Grunt w miejscowości Bujaki, Bujaki (podlaskie). Działki numer: 710, 552/2, 542

Bujaki, 17-312, Bujaki, (woj. podlaskie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Działki i grunty
Rodzaj: Licytacja komornicza
2 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Uproszczony
Data licytacji: 2022-03-16
Sygnatura: KMP 4/98
Obszar działki: 0,6084 ha + 0,4311 ha + 0,1001 ha
Cena wywołania: 24 533 zł
Cena oszacowania: 49 069 zł
Wadium: 4 907 zł

Księgi wieczyste

Działki ewidencyjne

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Bielsku Podlaskim

Roman Jakubiuk

Kancelaria Komornicza, A.Mickiewicza 33, Bielsk Podlaski, 17-100 Bielsk Podlaski

tel. 857304599 / fax. 857304599

Sygnatura: KMP 4/98

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Bielsku Podlaskim Roman Jakubiuk na podstawie art. 867 w  zw. z art.1013 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 16-03-2022 o godz. 11:00 w kancelarii komornika odbędzie się druga licytacja:

 

- nieruchomości położonej przy , Bujaki, 17-312 Drohiczyn , dla której X Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Bielsku Podlaskim z siedzibą w Siemiatyczach prowadzi księgę wieczystą o numerze BI3P/xxxxxxxx/2.
Opis nieruchomości:
nieruchomość rolna położona w obrębie gruntów miejscowości Bujaki oznaczona jako działki nr 542 , 710 oraz 552/2 . dla której X Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Bielsku Podlaskim z siedzibą w Siemiatyczach prowadzi księgę wieczystą o numerze BI3P/xxxxxxxx/2 działka nr 542 o powierzchni 0,6084 ha suma oszacowania wynosi 16.249,00 zł, cena wywołania jest równa 1/2 sumy oszacowania i wynosi 8.124,50 zł. rękojmia 1.624,90zł działka nr 552/2 o powierzchni 0,4311 ha suma oszacowania wynosi 30.177,00 zł , cena wywołania jest równa 1/2 sumy oszacowania i wynosi 15.088,50 zł. rękojmia 3.017,70 działka nr 710 o powierzchni 0,1001 ha suma oszacowania wynosi 2.643,00 zł, cena wywołania jest równa 1/2 sumy oszacowania i wynosi 1.321,50 zł. rękojmia 264,30 zł

Suma oszacowania wynosi 16 249,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 1/2 sumy oszacowania i wynosi 8 124,50 . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 1 624,90 zł.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 09:00 do godz. 15:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

 

Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PeKaO S A. 30 1240 5253 1111 0000 5710 9789.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

 

Komornik Sądowy

Roman Jakubiuk

 

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Grunt w miejscowości Piecki, Piecki (podlaskie). Działka numer: 96/2

Piecki, 16-425, Piecki, (woj. podlaskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Działki i grunty
Data licytacji: 2024-02-09
e-licytacja
Cena wywołania: 249 000 zł
Cena oszacowania: 332 000 zł

Grunt w miejscowości Burbiszki, Burbiszki (podlaskie). Działka numer: 138/6

Burbiszki, 16-500, Burbiszki, (woj. podlaskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Działki i grunty
Data licytacji: 2024-01-17
Cena wywołania: 60 904 zł
Cena oszacowania: 81 205 zł

Miejsce postojowe w miejscowości Białystok, Kręta 2 G-Garaż nr 89 (podlaskie)

Kręta 2 G-Garaż nr 89, 15-345, Białystok, (woj. podlaskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Garaże i miejsca postojowe
Data licytacji: 2023-12-11
Cena wywołania: 21 460 zł
Cena oszacowania: 28 613 zł