Dodano dnia: 2022-05-26
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Grunt w miejscowości Budzewo, Budzewo (warmińsko-mazurskie). Działka numer: 33/3

Budzewo, 11-606, Budzewo, (woj. warmińsko-mazurskie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Działki i grunty
Rodzaj: Licytacja komornicza
2 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2022-07-08
Obszar działki: 0,1100 ha
Cena wywołania: 3 233 zł
Cena oszacowania: 4 850 zł
Wadium: 485 zł

Księgi wieczyste

Działki ewidencyjne

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy
przy Sądzie Rejonowym w Giżycku
Daria Dagmara Wojda
Kancelaria Komornicza nr III w Giżycku
11-500 Giżycko ul. Armii Krajowej 5A
tel/fax: 874292097  e-mail: gizycko.wojda@komornik.pl
  Km 134/19

 

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Giżycku Daria Dagmara Wojda na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu  08.07.2022 r. o godz. 11:45 w  budynku Sądu Rejonowego w Giżycku (11-500 Giżycko, ul. Warszawska 28) odbędzie się druga licytacja, nieruchomości dłużnika **** ******** położoną w miejscowości Budzewo (Gmina Budry) na działce ewidencyjnej 33/3 o powierzchni 0,1059 ha (grunty orne RIVb), dla której Sąd Rejonowy w Giżycku VII Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Węgorzewie prowadzi księgę wieczystą o numerze OL2G/xxxxxxxx/6. Nieruchomość nie jest objęta obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

Suma oszacowania wynosi 4.850,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 3.233,33 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 485,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić w kancelarii komornika sądowego (Giżycko ul. Armii Krajowej 5a) bądź na konto komornika: BNP Paribas Bank Polska S.A. 23 20300045 1110 0000 0387 5520. Rękojmia winna być złożona najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.14:00  do godz.15:00 oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym w Giżycku przy ul. Warszawska 28 odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

 Komornik Sądowy

Daria Dagmara Wojda

 

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Grunt w miejscowości Olszewo, Olszewo (warmińsko-mazurskie). Działka numer: 209/3

Olszewo, 11-730, Olszewo, (woj. warmińsko-mazurskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Działki i grunty
Data licytacji: 2022-12-05
Cena wywołania: 70 000 zł
Cena oszacowania: 105 000 zł

Nieruchomość w miejscowości Zielonka, Zielonka (warmińsko-mazurskie)

Zielonka, 12-100, Zielonka, (woj. warmińsko-mazurskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Inne
Data licytacji: 2022-12-19
Cena wywołania: 96 750 zł
Cena oszacowania: 129 000 zł

Grunt w miejscowości Kosewo, Kosewo (warmińsko-mazurskie). Działka numer: 302/26

Kosewo, 11-700, Kosewo, (woj. warmińsko-mazurskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Działki i grunty
Data licytacji: 2022-12-05
Cena wywołania: 74 666 zł
Cena oszacowania: 112 000 zł