Dodano dnia: 2022-03-23
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Grunt w miejscowości Brzózka, Brzózka (mazowieckie). Działki numer: 7, 640, 754, 755, 756, 788/754

Brzózka, 07-104, Brzózka, (woj. mazowieckie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Działki i grunty
Rodzaj: Licytacja komornicza
1 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2022-04-28
Sygnatura: KMP 27/15
Obszar działki: 1,7100 ha
Cena wywołania: 8 598 zł
Cena oszacowania: 11 464 zł
Wadium: 1 146 zł

Księgi wieczyste

Działki ewidencyjne

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Węgrowie

Jacek Bałdyga

Kancelaria Komornicza, Przemysłowa 1, Węgrów, 07-100 Węgrów

tel. 257922468 / fax. 257922468

Sygnatura: KMP 27/15

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Węgrowie Jacek Bałdyga Kancelaria Komornicza w Węgrowie na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 28-04-2022 o godz. 13:30 w budynku Sądu Rejonowego w Węgrowie z siedzibą przy Przemysłowa 20, 07-100 Węgrów, odbędzie się pierwsza licytacja:

 

- nieruchomości należącej do dłużnika **** ******** położonej przy ,Brzózka, 07-104 Stoczek, dla której SĄD REJONOWY WĘGRÓW V WYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH prowadzi księgę wieczystą o numerze SI1W/xxxxxxxx/2.
Opis nieruchomości:
działka nr 7 - lasy o pow. 0,72 ha i nieużytki o pow. 0,11 ha, o łącznej pow. 0,83 ha

Suma oszacowania wynosi 11 464,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 8 598,00 . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 1 146,40 zł.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 09:00 do godz. 14:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

 

- nieruchomości należącej do dłużnika **** ******** położonej przy ,Brzózka, 07-104 Stoczek, dla której SĄD REJONOWY WĘGRÓW V WYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH prowadzi księgę wieczystą o numerze SI1W/xxxxxxxx/2.
Opis nieruchomości:
działka nr 640 - grunty orne o pow. 0,24 ha

Suma oszacowania wynosi 2 634,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 1 975,50 . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 263,40 zł.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 09:00 do godz. 14:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

 

- nieruchomości należącej do dłużnika **** ******** położonej przy ,Brzózka, 07-104 Stoczek, dla której SĄD REJONOWY WĘGRÓW V WYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH prowadzi księgę wieczystą o numerze SI1W/xxxxxxxx/2.
Opis nieruchomości:
działki 754, 755, 756, 788/754 - grunty orne, łąki, rowy, lasy o łącznej pow. 0,6439 ha

Suma oszacowania wynosi 6 910,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 5 182,50 . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 691,00 zł.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 09:00 do godz. 14:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

 

Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO BP S.A. 68 1020 4476 0000 8902 0022 0376.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Komornik Sądowy

Jacek Bałdyga

 

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Grunt w miejscowości Kłódzie, Kłódzie (mazowieckie). Działki numer: 549, 582/2

Kłódzie, 08-114, Kłódzie, (woj. mazowieckie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Działki i grunty
Data licytacji: 2022-12-07
Cena wywołania: 1 600 zł
Cena oszacowania: 3 200 zł

Mieszkanie w miejscowości Warszawa, Kijowska 11/293 (mazowieckie)

Kijowska 11/293, 03-743, Warszawa, (woj. mazowieckie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2022-12-20
Cena wywołania: 143 475 zł
Cena oszacowania: 191 300 zł

Mieszkanie w miejscowości Piaseczno, Powstańców Warszawy 22/22 (mazowieckie)

Powstańców Warszawy 22/22, 05-500, Piaseczno, (woj. mazowieckie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2022-12-13
Cena wywołania: 221 250 zł
Cena oszacowania: 295 000 zł