Dodano dnia: 2022-02-04
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Grunt w miejscowości Brzostków, Brzostków (świętokrzyskie). Działki numer: 437, 460/1

Brzostków, 28-136, Brzostków, (woj. świętokrzyskie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Działki i grunty
Rodzaj: Licytacja komornicza
1 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2022-03-31
Sygnatura:  Km 224/19
Obszar działki: 0,6300 ha
Cena wywołania: 2 964 zł
Cena oszacowania: 3 952 zł
Wadium: 395 zł

Księgi wieczyste

Działki ewidencyjne

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Busku - Zdroju

Sławomir Majcher Zastępca - Kurator Przemysław Rogala

Kancelaria Komornicza, Kosciuszki 60, Busko Zdrój,  28-100 Busko Zdrój

tel. 576572996 / fax. 

Sygnatura: Km 224/19OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy Przemysław Rogala - Kurator Kancelarii Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Busku-Zdroju na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 31-03-2022 o godz. 11:40 w budynku Sądu Rejonowego w Busku - Zdroju z siedzibą przy Kosciuszki 5, 28-100 Busko Zdrój, odbędzie się pierwsza licytacja:

 

- nieruchomości, której  właścicielem jest **** ******* położonej przy Brzostków , 28-136 Nowy Korczyn, dla której Sąd Rejonowy w Busku Zdroju  (adres: ul. Kościuszki , Busko Zdrój, 28-100 Busko Zdrój) prowadzi księgę wieczystą o numerze KI1B/xxxxxxxx/9.
Opis nieruchomości:
437 o pow. 0,1900ha - działka przeznaczona na cele rolne w klasie RIIIb,

Suma oszacowania wynosi 3 952,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 2 964,00 . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 395,20 zł.


W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać wyżej wymienioną nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz. 15:00. Protokół opisu i oszacowania można przeglądać w sądzie mieszczącym się pod adresem: ul. Kosciuszki5, Busko Zdrój, 28-100  Busko Zdrój.  

- nieruchomości, której  właścicielem jest Kliś Wiesław położonej przy Brzostków , 28-136 Nowy Korczyn, dla której Sąd Rejonowy w Busku Zdroju  (adres: ul. Kościuszki 5, Busko Zdrój, 28-100 Busko Zdrój) prowadzi księgę wieczystą o numerze KI1B/xxxxxxxx/9.
Opis nieruchomości:
460/1 o pow. 0,4400ha - działka przeznaczona na cele rolne w klasie RIIIa , RIIIb.

Suma oszacowania wynosi 11 642,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 8 731,50 . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 1 164,20 zł.


W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać wyżej wymienioną nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz. 15:00. Protokół opisu i oszacowania można przeglądać w sądzie mieszczącym się pod adresem: ul. Kosciuszki5, Busko Zdrój, 28-100  Busko Zdrój.  

Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: NBS W SOLCU ZDROJU 91 8517 0007 0010 0163 7538 0001.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

 

Komornik Sądowy

Sławomir Majcher Zastępca - Kurator Przemysław Rogala

 

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Dom w miejscowości Godów, Godów 95C (świętokrzyskie). Działka numer: 339

Godów 95C, 27-225, Godów, (woj. świętokrzyskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Domy
Data licytacji: 2023-12-21
Cena wywołania: 208 500 zł
Cena oszacowania: 278 000 zł

Grunt w miejscowości Adamów, Górna (świętokrzyskie). Działka numer: 294

Górna, 27-230, Adamów, (woj. świętokrzyskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Działki i grunty
Data licytacji: 2023-12-07
Cena wywołania: 7 775 zł
Cena oszacowania: 11 662 zł

Grunt w miejscowości Karolinów, Karolinów (świętokrzyskie). Działki numer: 573, 641, 478, 764, 763, 765/1, 692, 608, 654

Karolinów, 29-105, Karolinów, (woj. świętokrzyskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Działki i grunty
Data licytacji: 2023-12-05
Cena wywołania: 81 427 zł
Cena oszacowania: 108 569 zł