Dodano dnia: 2021-12-13
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Grunt w miejscowości Brzeziny Nowe, Biała (śląskie). Działka numer: 37

Sobuczyna, 42-262, Sobuczyna, (woj. śląskie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Działki i grunty
Rodzaj: Licytacja komornicza
2 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2021-12-20
Sygnatura:  Km 851/18
Obszar działki: 0,1024 ha
Cena wywołania: 24 067 zł
Wadium: 3 610 zł

Księgi wieczyste

Działki ewidencyjne

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Częstochowie

Arkadiusz Kiljan

Kancelaria Komornicza, Dąbrowskiego 17, Częstochowa,  42-202 Częstochowa

tel. 343743388, 502857056 / fax. 

Sygnatura: Km 851/18
OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Częstochowie Arkadiusz Kiljan na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 20-12-2021 o godz. 12:20 w budynku Sądu Rejonowego w Częstochowie z siedzibą przy Dąbrowskiego 23/35, 42-202 Częstochowa, pokój 22,  odbędzie się druga licytacja

nieruchomości, której właścicielem jest PIOTR PAWLIK położonej przy  ,Sobuczyna,  42-262 Poczesna, dla której Sąd Rejonowy w Częstochowie IX Wydział Ksiąg Wieczystych (adres: ul. Dąbrowskiego 23/35, Częstochowa, 42-200 Częstochowa)  prowadzi księgę wieczystą o numerze CZ1C/xxxxxxxx/2.

Suma oszacowania wynosi 36 100,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 24 066,67 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 3 610,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.  Rękojmię można uiścić także na konto komornika: ING Bank Śląski S.A. 27105011421000009215335341.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać wyżej wymienioną nieruchomość w dni powszednie od godz. 10:00 do godz. 12:00. Protokół opisu i oszacowania można przeglądać w sądzie mieszczącym się pod adresem: ul. Dąbrowskiego 23/35, Częstochowa, 42-202  Częstochowa.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

 

Komornik Sądowy

Arkadiusz Kiljan

 

 

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Grunt w miejscowości Dąbrowa Górnicza, 40 - Lecia 0 (śląskie). Działka numer: 267/21

40 - Lecia 0, 42-520, Dąbrowa Górnicza, (woj. śląskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Działki i grunty
Data licytacji: 2024-01-17
e-licytacja
Cena wywołania: 288 600 zł
Cena oszacowania: 384 800 zł

Mieszkanie w miejscowości Tychy, Baziowa 13/9 (śląskie)

Baziowa 13/9, 43-100, Tychy, (woj. śląskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2023-12-21
e-licytacja
Cena wywołania: 103 350 zł
Cena oszacowania: 137 800 zł

Dom w miejscowości Ruda Śląska, Nowy Świat 28D (śląskie)

Nowy Świat 28D, 41-706, Ruda Śląska, (woj. śląskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Domy
Data licytacji: 2023-12-18
Cena wywołania: 533 250 zł
Cena oszacowania: 711 000 zł