Dodano dnia: 2021-12-28
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Grunt w miejscowości Brzeziny, Juliana Ursyna Niemcewicza 16 (łódzkie). Działka numer: 3443

Juliana Ursyna Niemcewicza 16, 95-060, Brzeziny, (woj. łódzkie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Działki i grunty
Rodzaj: Licytacja komornicza
1 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2022-01-13
Sygnatura: Km 2731/17
Obszar działki: 0,0703 ha
Cena wywołania: 270 525 zł
Cena oszacowania: 360 700 zł
Wadium: 36 070 zł

Księgi wieczyste

Działki ewidencyjne

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Brzezinach

Andrzej Jóźwiak

Kancelaria Komornicza, Lasockich 33, Brzeziny, 95-060 Brzeziny

tel. 468744740 / fax. 468744740

Sygnatura: Km 2731/17

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Brzezinach Andrzej Jóźwiak na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 13-01-2022 o godz. 13:45 w budynku Sądu Rejonowego w Brzezinach z siedzibą przy Waryńskiego 32, 95-060 Brzeziny, pokój I, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości należącej do dłużnika **** ******** położonej przy Niemcewicza 16,Brzeziny obręb 8 nr dzi.3443, 95-060 Brzeziny, dla której Sąd Rejonowy w Brzezinach IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze LD1B/xxxxxxxx/6.
Opis nieruchomości:

Działka gruntu w wieczystym użytkowaniu do dnia 21-10-2085 zabudowana domem mieszkalnym stanowiącym odrębną nieruchomość. Działka o pow. 703m2, ogrodzona, uzbrojona w media komunalne i elektryczne. Utwardzone podjazdy i ciągi piesze. Budynek piętrowy o pow. 134m2 i wiata spełniającą rolę garażu.

Suma oszacowania wynosi 360 700,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 270 525,00 . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 36 070,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić na konto komornika:

Bank Pekao S.A. 07 1240 3334 1111 0000 2773 1093 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz. 15:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w Sądzie Rejonowym w Brzezinach mieszczącym się pod adresem: Waryńskiego 32, Brzeziny, 95-060 Brzeziny.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Komornik Sądowy

Andrzej Jóźwiak

 

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Mieszkanie w miejscowości Łódź, Łanowa 20/7 (łódzkie)

Łanowa 20/7, 91-201, Łódź, (woj. łódzkie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2024-01-17
Cena wywołania: 228 600 zł
Cena oszacowania: 304 800 zł

Grunt w miejscowości Łódź, Dworcowa 32F (łódzkie). Działka numer: 27/10

Dworcowa 32F, 92-636, Łódź, (woj. łódzkie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Działki i grunty
Data licytacji: 2023-12-07
Cena wywołania: 171 750 zł
Cena oszacowania: 229 000 zł

Grunt w miejscowości Kalinowa, Kalinowa (łódzkie). Działka numer: 119

Kalinowa, 98-235, Kalinowa, (woj. łódzkie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Działki i grunty
Data licytacji: 2023-12-06
Cena wywołania: 96 600 zł
Cena oszacowania: 128 800 zł