Dodano dnia: 2022-01-14
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Grunt w miejscowości Brzezimierz, Brzezimierz (dolnośląskie). Działki numer: 114/2, 115

Brzezimierz, 55-216, Brzezimierz, (woj. dolnośląskie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Działki i grunty
Rodzaj: Licytacja komornicza
1 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2022-02-28
Sygnatura:  Km 3/18
Obszar działki: 3,3604 ha
Cena wywołania: 945 000 zł
Cena oszacowania: 1 260 000 zł
Wadium: 126 000 zł

Księgi wieczyste

Działki ewidencyjne

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Oławie

Monika Kozłowska

Kancelaria Komornicza, ul. Brzeska 31, Oława,  55-200 Oława

tel. 071 313-33-32 / fax. 071 313-33-32

Sygnatura: Km 3/18
OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Oławie Monika Kozłowska na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 28-02-2022 o godz. 09:30 w budynku Sądu Rejonowego w Oławie z siedzibą przy 11 Listopada 12, 55-200 Oława, pokój 4,  odbędzie się pierwsza licytacja

nieruchomości, której właścicielem jest ****  położonej przy  ,Brzezimierz,  55-216 Domaniów, dla której Sąd Rejonowy w Oławie IV Wydział Ksiąg Wieczystych (adres: ul. ul. 3 Maja 26, Oława, 55-200 Oława)  prowadzi księgę wieczystą o numerze WR1O/xxxxxxxx/7.
Opis nieruchomości:
Nieruchomość stanowiąca działkę nr: 114/2 o pow. 1,1620ha oraz działkę nr: 115 o pow. 2,1984ha - łącznie pow. 3,3604ha - nieruchomość niezabudowana, położonej pod adresem: 55-216 Domaniów, Brzezimierz, dla której Sąd Rejonowy w Oławie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze WR1O/xxxxxxxx/7 należącej do dłużnika **** ******** położone w kompleksie pół uprawnych w oddaleniu od zabudowy siedliskowej wsi, naprzeciw stacji benzynowej, wzdłuż trasy Oława - Strzelin, w pobliżu  autostrady A-4. Teren równy, płaski, nieogrodzony. Brak użytkowych zadrzewień i nasadzeń. Grunt jednorodny bonitacyjnie klas średnich [RIIIa].  Znaczna odległość do infrastruktury technicznej. Na działce nr 115 położony jest słup rozstawny, stalowy, dwutorowej linii wysokiego napięcia 400KV relacji-Dobrzeń napięcie linii Pasikurowice-Wrocław objęty służebnością przesyłu opisaną w dziale III księgi wieczystej. Zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Domaniów nieruchomość położona jest na obszarze oznaczonym jako [P/U] - tereny aktywności gospodarczej.

Suma oszacowania wynosi 1 260 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 945 000,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 126 000,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.  Rękojmię można uiścić także na konto komornika: BZ WBK SA I O/OŁAWA 59 1090 2428 0000 0006 1400 0064.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać wyżej wymienioną nieruchomość w dni powszednie od godz. 10:00 do godz. 11:00. Protokół opisu i oszacowania można przeglądać w sądzie mieszczącym się pod adresem: ul. 11 Listopada 12, Oława, 55-200  Oława.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

 

Komornik Sądowy

Monika Kozłowska

 

 

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Dom w miejscowości Budziszów, Budziszów 10 (dolnośląskie). Działka numer: 28/1

Budziszów 10, 55-311, Budziszów, (woj. dolnośląskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Domy
Data licytacji: 2023-12-06
Cena wywołania: 346 573 zł
Cena oszacowania: 519 860 zł

Mieszkanie w miejscowości Lubań, Władysława Hermana 2/2 (dolnośląskie)

Władysława Hermana 2/2, 59-800, Lubań, (woj. dolnośląskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2023-12-18
Cena wywołania: 128 250 zł
Cena oszacowania: 171 000 zł

Mieszkanie w miejscowości Kliszkowice, Kliszkowice 38F/6 (dolnośląskie)

Kliszkowice 38F/6, 55-140, Kliszkowice, (woj. dolnośląskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2024-02-01
Cena wywołania: 105 000 zł
Cena oszacowania: 140 000 zł