Dodano dnia: 2022-04-05
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Grunt w miejscowości Bryłówek, Bryłówek (dolnośląskie). Działka numer: 124

Bryłówek, 57-120, Bryłówek, (woj. dolnośląskie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Działki i grunty
Rodzaj: Licytacja komornicza
1 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2022-05-18
Obszar działki: 3,1488 ha
Cena wywołania: 135 675 zł
Cena oszacowania: 180 900 zł
Wadium: 18 090 zł

Księgi wieczyste

Działki ewidencyjne

Treść ogłoszenia

 

 

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

nr KW WR1T/xxxxxxxx/8

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Strzelinie Iwona Maria Kubiak na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 18 maja 2022r. o godz.11.30 w budynku Sądu Rejonowego w Strzelinie mającego siedzibę przy Bolka I Świdnickiego 7, odbędzie się pierwsza licytacjanieruchomości należącej do dłużnika **** ******** położonej w miejscowości Bryłówek, gmina Wiązów, powiat strzeliński, wykorzystywanej jako gruntu orne, stanowiącej:

działkę nr 124  o powierzchni 3,1488ha w tym o pow. 2,2025 ha w klasie gruntu RIIIa; 0,2385 ha w klasie gruntu RIVa; 0,7078ha w klasie gruntu PsIII AM-1, dla której prowadzona jest przez Sąd Rejonowy w Strzelinie, IV Wydział Ksiąg Wieczystych księga wieczysta nr WR1T/xxxxxxxx/8.

 

Suma oszacowania wynosi  180 900,00zł, zaś cena wywołania jest równa3/4 sumy oszacowania i wynosi 135 675,00zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest  18 090,00zł.

 

Rękojmia powinna być złożona w gotówce (w kasie kancelarii) albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg tj. 17 maja 2022r. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

Santander Bank Polska S.A. 79 1090 2385 0000 0001 3362 8300

najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 10:00 do godz.14:00 oraz przeglądać w kancelarii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

 

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Nieruchomość w miejscowości Niechlów, Głogowska 9 (dolnośląskie)

Głogowska 9, 56-215, Niechlów, (woj. dolnośląskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Inne
Data licytacji: 2024-06-10
Cena wywołania: 58 000 zł
Cena oszacowania: 87 000 zł

Mieszkanie w miejscowości Wrocław, Kazimierza Brodzińskiego 10/5 (dolnośląskie)

Kazimierza Brodzińskiego 10/5, 51-122, Wrocław, (woj. dolnośląskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2024-07-05
Cena wywołania: 424 403 zł
Cena oszacowania: 565 870 zł

Mieszkanie w miejscowości Wałbrzych, Piotra Bardowskiego 23/3 (dolnośląskie)

Piotra Bardowskiego 23/3, 58-302, Wałbrzych, (woj. dolnośląskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2024-06-07
Cena wywołania: 83 325 zł
Cena oszacowania: 111 100 zł