Dodano dnia: 2022-03-17
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Grunt w miejscowości Bronków, Bronków (lubuskie). Działki numer: 223/2, 223/5

Bronków, 66-626, Bronków, (woj. lubuskie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Działki i grunty
Rodzaj: Licytacja komornicza
1 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2022-04-06
Sygnatura:  Km 2758/20
Obszar działki: 2,7649 ha
Cena wywołania: 222 975 zł
Cena oszacowania: 297 300 zł
Wadium: 29 730 zł

Księgi wieczyste

Działki ewidencyjne

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Krośnie Odrzańskim

Magdalena Ratiuk

Kancelaria Komornicza, Poznańska 9, Krosno Odrzańskie,  66-600 Krosno Odrzańskie

tel. 068 359 05 25 / fax. 068 359 05 25

Sygnatura: Km 2758/20
OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Krośnie Odrzańskim Magdalena Ratiuk na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 06-04-2022 o godz. 10:30 w budynku Sądu Rejonowego w Krośnie Odrzańskim z siedzibą przy Piastów 10 L, 66-600 Krosno Odrzańskie, pokój 111,  odbędzie się pierwsza licytacja

nieruchomości, której właścicielem jest **** **** położonej przy Bronków , 66-627 Bobrowice, dla której Sąd Rejonowy Wydział Ksiąg Wieczystych (adres: ul. ul.Piastów 10L, Krosno Odrzańskie, 66-600 Krosno Odrzańskie)  prowadzi księgę wieczystą o numerze ZG1K/xxxxxxxx/0.

Suma oszacowania wynosi 297 300,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 222 975,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 29 730,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.  Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO BP/Zielona Góra 05 1020 5402 0000 0002 0222 6702.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać wyżej wymienioną nieruchomość w dni powszednie od godz. 10:00 do godz. 15:00. Protokół opisu i oszacowania można przeglądać w sądzie mieszczącym się pod adresem: ul. Piastów 10 L, Krosno Odrzańskie, 66-600  Krosno Odrzańskie.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

 

Komornik Sądowy

Magdalena Ratiuk

 

 

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Mieszkanie w miejscowości Wschowa, Kazimierza Wielkiego 1/18 (lubuskie)

Kazimierza Wielkiego 1/18, 67-400, Wschowa, (woj. lubuskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2022-12-14
Cena wywołania: 53 084 zł
Cena oszacowania: 70 779 zł

Nieruchomość w miejscowości Lubsko, Przemysłowa 80 (lubuskie)

Przemysłowa 80, 68-300, Lubsko, (woj. lubuskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Inne
Data licytacji: 2022-12-12
Cena wywołania: 241 500 zł
Cena oszacowania: 322 000 zł

Mieszkanie w miejscowości Nowa Sól, Wrocławska 7b/9 (lubuskie)

Wrocławska 7b/9, 67-100, Nowa Sól, (woj. lubuskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2022-12-08
Cena wywołania: 90 990 zł
Cena oszacowania: 121 320 zł