Dodano dnia: 2022-03-10
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Grunt w miejscowości Brody, Brody (świętokrzyskie). Działka numer: 80/1

Brody, 26-200, Stary Dziebałtów, (woj. świętokrzyskie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Działki i grunty
Rodzaj: Licytacja komornicza
1 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2022-04-25
Sygnatura: KMP 4/16
Obszar działki: 0,3000 ha
Cena wywołania: 52 861 zł
Cena oszacowania: 70 481 zł
Wadium: 7 048 zł

Księgi wieczyste

Działki ewidencyjne

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Końskich

Andrzej Szteleblak

Kancelaria Komornicza, Marszałka Piłsudskiego 4, Końskie, 26-200 Końskie

tel. 41 375 30 15 / fax. 41 375 30 15

Sygnatura: KMP 4/16

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Końskich Andrzej Szteleblak na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 25-04-2022 o godz. 11:00 w budynku Sądu Rejonowego w Końskich z siedzibą przy Iwo Odrowąża 5, 26-200 Końskie, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości należącej do dłużnika **** ******** położonej przy Stary Dziebałtów ,Stary Dziebałtów, 26-200 Końskie, dla której SĄD REJONOWY KOŃSKIE IV WYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH prowadzi księgę wieczystą o numerze KI1K/xxxxxxxx/8.

Suma oszacowania wynosi 70 481,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 52 860,75 . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 7 048,10 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi do dnia poprzedzającego dzień licytacji. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Oddział 1 w Kielcach 04 1020 2629 0000 9402 0255 0598. do dnia poprzedzającego dzień licytacji.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 09:00 do godz. 09:30 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Komornik Sądowy

Andrzej Szteleblak

 

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Nieruchomość w miejscowości Bernów, Bernów 49 (świętokrzyskie)

Bernów 49, 26-225, Bernów, (woj. świętokrzyskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Inne
Data licytacji: 2022-12-20
Cena wywołania: 357 171 zł
Cena oszacowania: 535 757 zł

Mieszkanie w miejscowości Kielce, Jeziorańskiego 85/54 (świętokrzyskie)

Jeziorańskiego 85/54, 25-432, Kielce, (woj. świętokrzyskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2023-01-10
Cena wywołania: 163 875 zł
Cena oszacowania: 218 501 zł

Dom w miejscowości Miedzierza, Miedzierza 78 (świętokrzyskie). Działka numer: 203/3

Miedzierza 78, 26-212, Miedzierza, (woj. świętokrzyskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Domy
Data licytacji: 2022-12-13
Cena wywołania: 222 300 zł
Cena oszacowania: 296 401 zł