Dodano dnia: 2023-11-20
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Grunt w miejscowości Bród, Bród (zachodniopomorskie). Działka numer: 143

Bród, 73-120, Bród, (woj. zachodniopomorskie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Działki i grunty
Rodzaj: Licytacja komornicza
2 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2023-11-30
Sygnatura: Km 1767/18
Obszar działki: 4,23 ha
Cena wywołania: 65 333 zł
Cena oszacowania: 98 000 zł
Wadium: 9 800 zł

Księgi wieczyste

Działki ewidencyjne

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym  w Stargardzie

Rafał Norsesowicz

Kancelaria Komornicza, ul. Limanowskiego 12B,  Stargard,   73-110 Stargard

tel. 918369797 / fax. 

Sygnatura: Km 1767/18OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy Rafał Norsesowicz na podstawie art. 953 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (dalej: kpc) podaje do publicznej wiadomości, że w sprawie Km 1767/18 w dniu 30-11-2023 o godz. 10:00 w budynku Sądu Rejonowego w Stargardzie z siedzibą przy ul. Okrzei 8, 73-110 Stargard, sala 222, odbędzie się druga licytacja:

 

- ułamkowej części nieruchomości, której   właścicielem jest ************ położonej przy  ,Bród,  73-120 Chociwel, dla której Sąd Rejonowym w Stargardzie V Wydział Ksiąg Wieczystych  (adres: ul.  Ul. Wojska Polskiego 19, Stargard, 73-110 Stargard)   prowadzi księgę wieczystą o numerze SZ1T/xxxxxxxx/4.
Opis nieruchomości:
Przedmiotem jest udział w wysokości 1/2 w nieruchomości działce gruntu nr 143 o powierzchni 4,23 ha oznaczonej w ewidencji gruntów symbolem użytku RIIIb-1,65 ha, RIVa-1,86ha, ŁIV-0,72ha.

Suma oszacowania wynosi 98 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 65 333,33 . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest kwotę 9 800,00 zł.


W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać wyżej wymienioną nieruchomość w dni powszednie od godz. 10:00 do godz. 14:00. Protokół opisu i oszacowania można przeglądać w siedzibie Komornika Sądowego.  

Zgodnie z art. 962 kpc licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.  

Rękojmię należy złożyć na konto komornika: BNP Paribas Bank Polska S.A. 57 1600 1462 1880 5781 9000 0001.

Za datę złożenia rękojmi przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego komornika. 

Rękojmia może być również złożona w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.

Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

 

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.Komornik Sądowy

Rafał Norsesowicz

 

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Mieszkanie w miejscowości Stargard, Czesława Tańskiego 17B/23 (zachodniopomorskie)

Czesława Tańskiego 17B/23, 73-102, Stargard, (woj. zachodniopomorskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2024-08-28
e-licytacja
Cena wywołania: 114 667 zł
Cena oszacowania: 172 000 zł

Grunt w miejscowości Starogard, Starogard (zachodniopomorskie). Działki numer: 11/4, 275/3

Starogard, 72-315, Starogard, (woj. zachodniopomorskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Działki i grunty
Data licytacji: 2024-08-07
e-licytacja
Cena wywołania: 209 250 zł
Cena oszacowania: 279 000 zł

Grunt w miejscowości Miodowice, Miodowice (zachodniopomorskie). Działka numer: 18/39

Miodowice, 72-110, Miodowice, (woj. zachodniopomorskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Działki i grunty
Data licytacji: 2024-07-30
Cena wywołania: 39 960 zł
Cena oszacowania: 59 940 zł