Dodano dnia: 2022-01-05
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Grunt w miejscowości Borówiec, Letnia 9 (wielkopolskie). Działki numer: 274/2, 274/3

Letnia 9, 62-023, Borówiec, (woj. wielkopolskie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Działki i grunty
Rodzaj: Licytacja komornicza
2 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2022-02-08
Sygnatura:  GKM 89/20
Obszar działki: 0,2724 ha
Cena wywołania: 70 667 zł
Cena oszacowania: 106 000 zł
Wadium: 10 600 zł

Księgi wieczyste

Działki ewidencyjne

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Środzie Wielkopolskiej

Michał Borowski

Kancelaria Komornicza, Kosynierów 3, Środa Wielkopolska,  63-000 Środa Wielkopolska

tel. 664966509 / fax. 612819008

Sygnatura: GKM 89/20
OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Środzie Wielkopolskiej Michał Borowski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 08-02-2022 o godz. 10:00 w budynku Sądu Rejonowego w Środzie Wielkopolskiej z siedzibą przy Stary Rynek 6, 63-000 Środa Wielkopolska, pokój 4,  odbędzie się druga licytacja

nieruchomości, której właścicielem jest Przedsiębiorstwo A. Grzegorczyk Sp. z o. o. położonej przy Letnia 7/9,Borówiec,  62-023 Gądki, dla której SĄD REJONOWY ŚRODA WLKP. V WYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH (adres: ul.  , ŚRODA WLKP., 63-000 ŚRODA WLKP.prowadzi księgę wieczystą o numerze PO1D/xxxxxxxx/6.

Suma oszacowania wynosi 106 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 70 666,67 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 10 600,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.  Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO Oddział 1 w Śremie 38 1020 4160 0000 2502 0155 7412.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać wyżej wymienioną nieruchomość w dni powszednie od godz. 11:00 do godz. 14:00. Protokół opisu i oszacowania można przeglądać w sądzie mieszczącym się pod adresem: ul. Stary Rynek 6, Środa Wielkopolska, 63-000  Środa Wielkopolska.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

 

Komornik Sądowy

Michał Borowski

 

 

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Dom w miejscowości Kiełczewo, Polna 67 (wielkopolskie). Działka numer: 314

Polna 67, 64-000, Kiełczewo, (woj. wielkopolskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Domy
Data licytacji: 2023-12-19
Cena wywołania: 426 815 zł
Cena oszacowania: 640 223 zł

Grunt w miejscowości Drawsko, Drawsko (wielkopolskie). Działka numer: 10

Drawsko, 64-733, Drawsko, (woj. wielkopolskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Działki i grunty
Data licytacji: 2023-12-15
Cena wywołania: 519 000 zł
Cena oszacowania: 692 000 zł

Dom w miejscowości Powiercie-Kolonia, Powiercie-Kolonia (wielkopolskie). Działki numer: 181/4, 411/1, 378/1, 475/1, 410/1, 379/1, 174, 179, 474/1, 180

Powiercie-Kolonia, 62-600, Powiercie-Kolonia, (woj. wielkopolskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Domy
Data licytacji: 2024-01-12
Cena wywołania: 99 225 zł
Cena oszacowania: 132 300 zł