Dodano dnia: 2022-02-07
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Grunt w miejscowości Bolechowo, Bolechowo (śląskie). Działka numer: 51/6

Bolechowo, 62-005, Bolechowo, (woj. śląskie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Działki i grunty
Rodzaj: Licytacja komornicza
2 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Uproszczony
Data licytacji: 2022-03-08
Sygnatura: Km 202/19
Obszar działki: 0,5000 ha
Cena wywołania: 5 332 zł
Cena oszacowania: 10 665 zł
Wadium: 1 067 zł

Księgi wieczyste

Działki ewidencyjne

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu

Paweł Majchrzak

Kancelaria Komornicza, Starołęcka 18, Poznań, 61-361 Poznań

tel. 061 878 72 97 / fax. 061 878 72 97

Sygnatura: Km 202/19

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Paweł Majchrzak na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 08-03-2022 o godz. 12:00 w kancelarii komornika odbędzie się druga licytacja ułamkowej części nieruchomości należącej do dłużnika **** ******** położonej przy Bolechowo Nr działki 51/6 , 62-005 Bolechowo, dla której Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze PO1P/xxxxxxxx/2.

Suma oszacowania wynosi 10 665,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 1/2 sumy oszacowania i wynosi 5 332,50 . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 1 066,50 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO BP 11 1020 4027 0000 1902 0779 3450.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 10:00 do godz. 12:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Komornik Sądowy

Paweł Majchrzak

 

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Grunt w miejscowości Syrynia, Bukowska (śląskie). Działka numer: 858/401

Bukowska, 44-361, Syrynia, (woj. śląskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Działki i grunty
Data licytacji: 2023-12-18
Cena wywołania: 13 372 zł
Cena oszacowania: 26 743 zł

Nieruchomość komercyjna w miejscowości Mysłowice, Oświęcimska 54 (śląskie)

Oświęcimska 54, 41-412, Mysłowice, (woj. śląskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Nieruchomości komercyjne
Data licytacji: 2024-01-15
e-licytacja
Cena wywołania: 377 707 zł
Cena oszacowania: 503 609 zł

Mieszkanie w miejscowości Jaworzno, Boczna 14/2 (śląskie)

Boczna 14/2, 43-600, Jaworzno, (woj. śląskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2024-01-16
e-licytacja
Cena wywołania: 104 000 zł
Cena oszacowania: 156 000 zł