Dodano dnia: 2022-02-28
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Grunt w miejscowości Bojany, Bojany (mazowieckie). Działka numer: 51/5

Bojany, 07-306, Bojany, (woj. mazowieckie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Działki i grunty
Rodzaj: Licytacja komornicza
1 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2022-03-16
Sygnatura:  Km 1820/20
Obszar działki: 0,4900 ha
Cena wywołania: 19 500 zł
Cena oszacowania: 26 000 zł
Wadium: 2 600 zł

Księgi wieczyste

Działki ewidencyjne

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Ostrowi Mazowieckiej

Mariusz Chojnicki

Kancelaria Komornicza, S. Grota Roweckiego 3, Ostrów Mazowiecka,  07-300 Ostrów Mazowiecka

tel. 296440944 / fax. 296440944

Sygnatura: Km 1820/20
OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Ostrowi Mazowieckiej Mariusz Chojnicki na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 16-03-2022 o godz. 12:00 w budynku Sądu Rejonowego w Ostrowi Mazowieckiej z siedzibą przy Bolesława Prusa 2, 07-300 Ostrów Mazowiecka, pokój 5,  odbędzie się pierwsza licytacja

nieruchomości, której właścicielem jest ** ***  położonej przy Bojany ,Bojany,  07-306 Brok, dla której Wydział Ksiąg Wieczystych przy Sądzie Rejonowym w Ostrowi Maz (adres: ul. Prusa Bolesława 2, Ostrów Mazowiecka, 07-300 Ostrów Mazowiecka)  prowadzi księgę wieczystą o numerze OS1M/xxxxxxxx/2.
Opis nieruchomości:
pierwsza licytacja prawa własności niezabudowanej nieruchomości gruntowej, stanowiącej działkę nr ew. 51/5 o powierzchni 0,4900 ha, położonej w Bojanach, w gminie Brok, dla której prowadzona jest księga wieczysta OS1M/xxxxxxxx/2.Przedmiotowa nieruchomość położona jest w sąsiedztwie zabudowy zagrodowej, letniskowej, gruntów rolnych oraz leśnych. Działka w kształcie wielokąta, zachwaszczona, zakrzaczona i zadrzewiona, nie posiadająca dostępu do drogi, przez którą przebiega linia elektroenergetyczna średniego napięcia.

Suma oszacowania wynosi 26 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 19 500,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 2 600,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.  Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO Oddział 1 w Ciechanowie 21 1020 1592 0000 2002 0203 2332.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać wyżej wymienioną nieruchomość w dni powszednie od godz. 13:00 do godz. 14:00. Protokół opisu i oszacowania można przeglądać w sądzie mieszczącym się pod adresem: ul. Bolesława Prusa 2, Ostrów Mazowiecka, 07-300  Ostrów Mazowiecka.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

 

Komornik Sądowy

Mariusz Chojnicki

 

 

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Dom w miejscowości Nadma, Ceglana 17 (mazowieckie). Działka numer: 147/24

Ceglana 17, 05-270, Nadma, (woj. mazowieckie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Domy
Data licytacji: 2023-12-20
e-licytacja
Cena wywołania: 465 375 zł
Cena oszacowania: 620 500 zł

Mieszkanie w miejscowości Marki, Aleja Marszałka Józefa Piłsudskiego 115C/47 (mazowieckie)

Aleja Marszałka Józefa Piłsudskiego 115C/47, 05-270, Marki, (woj. mazowieckie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2024-01-31
Cena wywołania: 169 514 zł
Cena oszacowania: 226 019 zł

Dom w miejscowości Jastrząbka, Jastrząbka (mazowieckie). Działka numer: 361/9

Jastrząbka, 06-320, Jastrząbka, (woj. mazowieckie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Domy
Data licytacji: 2023-12-14
Cena wywołania: 89 667 zł
Cena oszacowania: 134 500 zł