Dodano dnia: 2021-12-13
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Grunt w miejscowości Bogusławice, Bogusławice (łódzkie). Działki numer: 29/2, 32/4

Bogusławice, 97-320, Bogusławice, (woj. łódzkie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Działki i grunty
Rodzaj: Licytacja komornicza
1 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2022-01-11
Sygnatura:  Km 245/19
Obszar działki: 1,7702 ha
Cena wywołania: 71 850 zł
Cena oszacowania: 95 800 zł
Wadium: 9 580 zł

Księgi wieczyste

Działki ewidencyjne

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Piotrkowie Trybunalskim

Piotr Nowak

Kancelaria Komornicza, Al. 3-go Maja 4, 97-300 Piotrków Trybunalski

tel. 0446498890 / fax. 0446498890

Sygnatura: Km 245/19
OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Piotrkowie Trybunalskim Piotr Nowak na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 11-01-2022 o godz. 09:15 w budynku Sądu Rejonowego w Piotrkowie Trybunalskim z siedzibą przy ul. Słowackiego 5, 97-300 , pokój II,  odbędzie się pierwsza licytacja

ułamkowej części nieruchomości, której  właścicielem jest *** **** położonej przy  ,Bogusławice,  97-320 Wolbórz, dla której Sąd Rejonowy VI Wydz.Ksiąg Wieczystych (adres: ul. ul.Słowackiego 5, Piotrków Tryb.,, 97-300 Piotrków Trybunalski)  prowadzi księgę wieczystą o numerze PT1P/xxxxxxxx/1.

Suma oszacowania wynosi 95 800,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 71 850,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 9 580,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.  Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Oddział I w Piotrkowie 53 10203916 0000 0002 0079 1772.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać wyżej wymienioną nieruchomość w dni powszednie od godz. 09:00 do godz. 14:00. Protokół opisu i oszacowania można przeglądać w sądzie mieszczącym się pod adresem: ul. ul. Słowackiego 5, 97-300  Piotrków Trybunalski.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

 

Komornik Sądowy

Piotr Nowak

 

 

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Grunt w miejscowości Janów, Janów (łódzkie). Działka numer: 16/14

Janów, 95-002, Janów, (woj. łódzkie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Działki i grunty
Data licytacji: 2024-01-17
Cena wywołania: 107 250 zł
Cena oszacowania: 143 000 zł

Grunt w miejscowości Konstantynów Łódzki, Działkowa (łódzkie). Działka numer: 14/3

Działkowa, 95-050, Konstantynów Łódzki, (woj. łódzkie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Działki i grunty
Data licytacji: 2023-12-12
Cena wywołania: 588 667 zł
Cena oszacowania: 883 000 zł

Mieszkanie w miejscowości Zelów, Szkolna 4/2 (łódzkie)

Szkolna 4/2, 97-425, Zelów, (woj. łódzkie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2023-12-14
Cena wywołania: 39 750 zł
Cena oszacowania: 53 000 zł