Dodano dnia: 2022-02-01
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Grunt w miejscowości Bogucianka, Bogucianka 93a (małopolskie). Działka numer: 108

Bogucianka, 30-398, Bogucianka, (woj. małopolskie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Działki i grunty
Rodzaj: Licytacja komornicza
1 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2022-03-14
Sygnatura:  251/19 + inne
Obszar działki: 0,3696 ha
Cena wywołania: 126 675 zł
Cena oszacowania: 168 900 zł
Wadium: 16 890 zł

Księgi wieczyste

Działki ewidencyjne

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa - Podgórza w Krakowie

Dominik Ogiegło

Kancelaria Komornicza, Lwowska 2, Kraków,  30-548 Kraków

tel. 798500682 / fax. 

Sygnatura: 251/19 + inne
OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa - Podgórza w Krakowie Dominik Ogiegło na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 14-03-2022 o godz. 13:00 w budynku Sądu Rejonowego dla Krakowa - Podgórza w Krakowie z siedzibą przy Przy Rondzie 7, 31-547 Kraków, pokój Sala D-48,  odbędzie się pierwsza licytacja

ułamkowej części nieruchomości, której  właścicielem jest ******* ********* położonej przy Bogucianka , 30-499 Kraków, dla której  (adres: ul.  , Kraków, 30-499 Krakówprowadzi księgę wieczystą o numerze KR1P/xxxxxxxx/7.
Opis nieruchomości:
udziału dłużniczki w nieruchomości oznaczonej jako działka nr 108 położona w obrębie ewidencyjnym nr 76 w Kraków-Tyniec. Nieruchomość objęta jest ksiegą wieczystą prowadzoną w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego dla Krakowa Podgórza o numerze KR1P/xxxxxxxx/7.

Suma oszacowania wynosi 168 900,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 126 675,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 16 890,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.  Rękojmię można uiścić także na konto komornika: BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A 58 1600 1013 1877 3978 0000 0001.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać wyżej wymienioną nieruchomość w dni powszednie od godz. 10:00 do godz. 10:15. Protokół opisu i oszacowania można przeglądać w sądzie mieszczącym się pod adresem: ul. Przy Rondzie 7, Kraków, 31-547  Kraków.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

 

Komornik Sądowy

Dominik Ogiegło

 

 

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Grunt w miejscowości Sąspów, Sąspów (małopolskie). Działka numer: 1067

Sąspów, 32-048, Sąspów, (woj. małopolskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Działki i grunty
Data licytacji: 2023-12-20
Cena wywołania: 56 145 zł
Cena oszacowania: 74 860 zł

Dom w miejscowości Chrzanów, Chechlana 4 (małopolskie). Działka numer: 153/1

Chechlana 4, 32-500, Chrzanów, (woj. małopolskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Domy
Data licytacji: 2023-12-08
Cena wywołania: 748 586 zł
Cena oszacowania: 998 114 zł

Grunt w miejscowości Balin, Balin (małopolskie). Działki numer: 1545, 1544

Balin, 32-500, Balin, (woj. małopolskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Działki i grunty
Data licytacji: 2023-12-22
Cena wywołania: 31 793 zł
Cena oszacowania: 42 390 zł