Dodano dnia: 2022-03-21
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Grunt w miejscowości Bogdaszowice, Polna (dolnośląskie). Działki numer: 249/1, 249/2

ul. Polna, 55-080, Bogdaszowice, (woj. dolnośląskie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Działki i grunty
Rodzaj: Licytacja komornicza
1 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2022-05-10
Obszar działki: 0,6000 ha
Cena wywołania: 136 050 zł
Cena oszacowania: 181 zł
Wadium: 18 zł

Księgi wieczyste

Działki ewidencyjne

Treść ogłoszenia

                                                           OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Środzie Śląskiej Albert Masternak, Kancelaria Komornicza nr IV w Środzie Śląskiej na podstawie art. 953 k.p.c. podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 10-05-2022r. o godz. 13:30 w budynku Sądu Rejonowego w Środzie Śląskiej mającego siedzibę przy ul. św. Andrzeja 3 w sali nr 8, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości gruntowej niezabudowanej – działki gruntu nr 249/1 AM-2 o powierzchni 0,3000 ha i działki nr 249/2 AM-2 o powierzchni 0,3000 ha, położonych w obrębie Bogdaszowice, gmina Kąty Wrocławskie, powiat wrocławski, woj. dolnośląskie, dla których Sąd Rejonowy w Środzie Śląskiej Wydział IV Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr WR1S/xxxxxxxx/0. 
Nieruchomości stanowią własność dłużnika **** ******** położona jest szacowana nieruchomość sporządzony jest Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wsi Bogdaszowice, gmina Kąty Wrocławskie (Uchwała Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich nr XLIX/509/14 z dnia 30.10.2014 r. opublikowana w Dz. U. Woj. Dolnośląskiego Poz. 4763 z dnia 10 listopada 2014 r.). W dokumencie tym przedmiotowe działki oznaczone są jako: 7R – tereny rolnicze. 
Suma oszacowania wynosi 181.400,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 136.050,00zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 18.140,00zł. Rękojmię można uiścić także na konto  komornika: Santander Bank Polska S.A.  w Środzie Śląskiej 20 1090 2444 0000 0006 1800 0054.
Rękojmię należy wpłacić najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmia może być również złożona w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. 
W przypadku przelewu na konto, za termin złożenia rękojmi uważa się  moment wpływu środków na  konto bankowe komornika. Zgodnie z przepisem art. 976 §1 k.p.c. w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Grunt w miejscowości Wadochowice, Wadochowice (dolnośląskie). Działki numer: 111, 174, 206/2, 206/3

Wadochowice, 57-210, Wadochowice, (woj. dolnośląskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Działki i grunty
Data licytacji: 2022-12-01
Cena wywołania: 262 626 zł
Cena oszacowania: 350 169 zł

Nieruchomość komercyjna w miejscowości Legnica, Adama Asnyka 1 (dolnośląskie)

Adama Asnyka 1, 59-220, Legnica, (woj. dolnośląskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Nieruchomości komercyjne
Data licytacji: 2022-12-13
e-licytacja
Cena wywołania: 107 475 zł
Cena oszacowania: 143 300 zł

Nieruchomość w miejscowości Bolesławiec, Dolne Młyny (dolnośląskie)

Dolne Młyny, 59-700, Bolesławiec, (woj. dolnośląskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Inne
Data licytacji: 2022-12-01
Cena wywołania: 700 000 zł
Cena oszacowania: 1 050 000 zł