Dodano dnia: 2022-12-05

Grunt w miejscowości Boczkowice, Boczkowice (małopolskie). Działka numer: 287/2

Boczkowice, 32-210, Boczkowice, (woj. małopolskie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Działki i grunty
Rodzaj: Licytacja komornicza
1 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2023-02-16
Sygnatura: Km 143/17
Obszar działki: 1,1200 ha
Cena wywołania: 43 500 zł
Cena oszacowania: 58 000 zł
Wadium: 5 800 zł

Księgi wieczyste

Działki ewidencyjne

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Miechowie

Jakub Zmysłowski

Kancelaria Komornicza, plac Kościuszki 7,  Miechów,   32-200 Miechów

tel. 729836808 / fax. 

Sygnatura: Km 143/17

 

 

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym  w Miechowie Jakub Zmysłowski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu  16-02-2023 o godz. 12:15  w budynku Sądu Rejonowego w Miechowie z siedzibą przy pl. Kościuszki 3a, 32-200 Miechów, pokój sala 16,  odbędzie się pierwsza licytacja

nieruchomości, której właścicielami są ************  położonej przy  ,Boczkowice,  32-210 Książ Wielki , dla której  Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Miechowie  (adres: ul. plac Kościuszki 3a/32-200, Miechów,  32-200 Miechów prowadzi księgę wieczystą o numerze KR1M/xxxxxxxx/6.
Opis nieruchomości:
nieruchomość gruntowa stanowiąca działkę ewidencyjną nr 287/2 o pow. 1,1200 ha, położona w miejscowości Boczkowice, gmina Książ Wielki, powiat miechowski, województwo małopolskie, opisanej jako rola, stanowiącej własność dłużników: *********

Suma oszacowania wynosi 58 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa  3/4 sumy oszacowania i wynosi 43 500,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 5 800,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.  Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Małopolski Bank Spółdzielczy 80 8619 0006 0030 0328 8948 0001.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać wyżej wymienioną nieruchomość w dni powszednie od godz. 00:00 do godz. 23:59. Protokół opisu i oszacowania można przeglądać w sądzie mieszczącym się pod adresem: ul. pl. Kościuszki 3a, Miechów, 32-200  Miechów.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Komornik Sądowy

Jakub Zmysłowski

 

 

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Mieszkanie w miejscowości Kraków, Bohaterów Września 2A/42 (małopolskie)

Bohaterów Września 2A/42, 31-620, Kraków, (woj. małopolskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2023-03-22
e-licytacja
Cena wywołania: 377 925 zł
Cena oszacowania: 503 900 zł

Mieszkanie w miejscowości Kraków, Wacława Lipińskiego 5a/48 (małopolskie)

Wacława Lipińskiego 5a/48, 30-349, Kraków, (woj. małopolskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2023-03-13
Cena wywołania: 257 925 zł
Cena oszacowania: 343 899 zł

Grunt w miejscowości Wola Radziszowska, Lipki (małopolskie). Działka numer: 1093

Lipki, 32-053, Wola Radziszowska, (woj. małopolskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Działki i grunty
Data licytacji: 2023-02-22
Cena wywołania: 14 250 zł
Cena oszacowania: 19 000 zł