Dodano dnia: 2022-04-08
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Grunt w miejscowości Błotnia, Błotnia (pomorskie). Działki numer: 114/10, 114/12

Błotnia, 83-041, Błotnia, (woj. pomorskie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Działki i grunty
Rodzaj: Licytacja komornicza
1 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2022-05-13
Obszar działki: 2,6707 ha
Cena wywołania: 133 196 zł
Cena oszacowania: 177 595 zł
Wadium: 17 760 zł

Księgi wieczyste

Działki ewidencyjne

Treść ogłoszenia

                                       

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI 
nr KW GD1G/xxxxxxxx/0

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Gdańsk-Południe w Gdańsku Konrad Grzankowski Kancelaria Komornicza w Pruszczu Gdańskim na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu  13-05-2022r. o godz. 10:00 w budynku Sądu Rejonowego Gdańsk-Południe w Gdańsku mającego siedzibę przy ul. 3 Maja 9A w sali nr E 0.22 odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości należącej  do dłużnika **** ******** położonej: 83-041 Błotnia, działki nr 114/10 i 114/12 dla której  Sąd Rejonowy Gdańsk - Północ w Gdańsku III Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę  wieczystą o numerze KW GD1G/xxxxxxxx/0.


Opis nieruchomości:
Nieruchomość gruntową niezabudowana, położoną w Błotni, gm. Trąbki Wielkie na gruntach działek 114/10 i 114/12 o łącznej powierzchni 26706m2, dla której Sąd Rejonowy Gdańsk - Północ w Gdańsku III Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o nr KW GD1G/xxxxxxxx/0. Nieruchomość nieużytkowana rolniczo, rokuje osiąganie średnich plonów przy zachowaniu zasad racjonalnego ich użytkowania. Stopień kultury rolnej średni, kształt nieruchomości nieregularny. Bliskie sąsiedztwo nie ma ujemnego wpływu ze względu na rodzaj oraz na kulturę rolną. Generalnie jest to teren okalający siedlisko. Użytki rolne - grunty orne i pastwiska aktualnie miejscami zakrzewione i zadrzewione, gleby są średniej jakości, ogrodzenie działki częściowe - z siatki stalowej. Teren opadający do cieków wodnych, pofałdowany, dobry dostęp do światła słonecznego. Sąsiedztwo - tereny niezabudowane rolnicze, najbliższe zabudowania znajdują się w bezpośrednim sąsiedztwie - zabudowa siedliskowa. Nieruchomość posiada walory krajobrazowe, miejscami teren podmokły, dojazd do nieruchomości drogą z jumbów oraz drogą gruntową. Stan usług i zaplecza bytowego - usługi podstawowe, zlokalizowane są w lokalnym centrum.

 

Suma oszacowania nieruchomości dłużnika wynosi 177 595,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania  i wynosi:133 196,25zł.
UWAGA !!! Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest              17 759,50zł zgodnie z art. 962 § 1 k.p.c. najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. 
Rękojmię można uiścić także na konto  komornika: 
BGŻ BNP PARIBAS S.A. 44 1600 1462 1818 1497 1000 0001 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.


Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 k.p.c. w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.
Zgodnie z art. 977 k.p.c. pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym. Podpisy na pełnomocnictwach udzielonych przez państwowe jednostki organizacyjne lub jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego oraz na pełnomocnictwach udzielonych adwokatom lub radcom prawnym nie wymagają poświadczenia 
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie, po uprzednim zgłoszeniu w kancelarii zamiaru oglądania (3 dni przed terminem oglądania) oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego, zawierające protokół opisu i oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego oraz wypis z rejestru gruntów wraz z mapką w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Południe w Gdańsku mieszczącym się pod adresem: 3 Maja 9A, Gdańsk, 80-802 Gdańsk.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Komornik Sądowy

Konrad Grzankowski

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Nieruchomość w miejscowości Słupsk, Kaszubska 1 (pomorskie)

Kaszubska 1, 76-200, Słupsk, (woj. pomorskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Inne
Data licytacji: 2023-01-12
Cena wywołania: 183 866 zł
Cena oszacowania: 275 800 zł

Mieszkanie w miejscowości Gdańsk, Partyzantów 72/23 (pomorskie)

Partyzantów 72/23, 80-254, Gdańsk, (woj. pomorskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2022-12-08
e-licytacja
Cena wywołania: 417 750 zł
Cena oszacowania: 557 000 zł

Mieszkanie w miejscowości Bolesławowo, Bolesławowo 9/2 (pomorskie)

Bolesławowo 9/2, 83-250, Bolesławowo, (woj. pomorskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2022-12-21
Cena wywołania: 122 616 zł
Cena oszacowania: 163 488 zł