Dodano dnia: 2022-02-02
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Grunt w miejscowości Blachownia, ul. Akacjowa (śląskie). Działki numer: 46/10, 46/8, 46/4, 46/2, 162/2, 182

ul. Akacjowa, 42-290, Blachownia, (woj. śląskie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Działki i grunty
Rodzaj: Licytacja komornicza
1 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2022-03-14
Obszar działki: 0,1277 ha + 0,7079 ha
Cena wywołania: 3 516 zł
Cena oszacowania: 120 838 zł
Wadium: 12 084 zł

Księgi wieczyste

Działki ewidencyjne

Treść ogłoszenia

                       

       OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI UDZIAŁÓW W NIERUCHOMOŚCIACH:
                                             3/16 w KW CZ1C/xxxxxxxx/7, 1/2 w KW CZ1C/xxxxxxxx/5
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Częstochowie Aneta Szczepańska na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu  14-03-2022r. o godz.11:00 w budynku Sądu Rejonowego w Częstochowie, mającego siedzibę przy ul.Dąbrowskiego 23/35 w sali nr 22, odbędzie się pierwsza licytacja  niewydzielonych części  nieruchomości gruntowych niezabudowanych, należących  do dłużnika **** ******** położonych:
1) 42-290 Blachownia, Błaszczyki; dla której  Sąd Rejonowy w Częstochowie IX Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW CZ1C/xxxxxxxx/7 - nieruchomość o pow. 1277 m2, pełni funkcję drogi dojazdowej - (udział 3/16 w niewydzielonej części nieruchomości)
Suma oszacowania całej nieruchomości wynosi 25 000,00 zł, zaś suma oszacowania udziału 3/16 w nieruchomości wynosi 4 687,50 zł

2) 42-290 Blachownia, Błaszczyki, Malice; dla której  Sąd Rejonowy w Częstochowie IX Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW CZ1C/00029422/5 o pow. 7079 m2 - (udział 1/2 w niewydzielonej części nieruchomości)
Suma oszacowania całej nieruchomości wynosi 232 300,00 zł, zaś suma oszacowania udziału 1/2 w nieruchomości wynosi  116 150,00 zł
    Egzekucja z niewydzielonej części nieruchomości: CZ1C/xxxxxxxx/5, CZ1C/xxxxxxxx/7 została połączona na zasadzie art. 926 kpc.
Suma oszacowania udziałów dłużnika w ww. nieruchomościach wynosi 120 837,50 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi  90 628,14 zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 12 083,75 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię należy uiścić na konto komornika:

                                 Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Oddział 2 w Częstochowie
                                                             24 10201664 3062 0000 3000 3916
                                najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg  z zaznaczeniem XV Co 120/21
Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.08:00  do godz.15:00 oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym w Częstochowie przy ul Dąbrowskiego 23/35: odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

UWAGA!
Do budynku sądu wpuszczone zostaną jedynie osoby, które okażą pracownikom ochrony dowód uiszczenia rękojmi.


         na zl. asesor komorniczy                 Komornik Sądowy

               Robert Grzesiak                        Aneta Szczepańska  

                   

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Nieruchomość komercyjna w miejscowości Ruda Śląska, Wawrzyna Kałusa 30 (śląskie)

Wawrzyna Kałusa 30, 41-710, Ruda Śląska, (woj. śląskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Nieruchomości komercyjne
Data licytacji: 2024-01-10
Cena wywołania: 508 500 zł
Cena oszacowania: 678 000 zł

Mieszkanie w miejscowości Ruda Śląska, Kokota 110/5 (śląskie)

Kokota 110/5, 41-711, Ruda Śląska, (woj. śląskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2024-01-08
Cena wywołania: 38 250 zł
Cena oszacowania: 51 000 zł

Grunt w miejscowości Stary Broniszew, Stary Broniszew (śląskie). Działki numer: 341, 875/1, 486, 167, 1037, 873, 1111/1, 193

Stary Broniszew, 42-231, Stary Broniszew, (woj. śląskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Działki i grunty
Data licytacji: 2024-01-12
Cena wywołania: 68 700 zł
Cena oszacowania: 91 600 zł