Dodano dnia: 2022-01-12
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Grunt w miejscowości Bisztynek, Wojska Polskiego (warmińsko-mazurskie). Działka numer: 121/8

Wojska Polskiego, 11-230, Bisztynek, (woj. warmińsko-mazurskie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Działki i grunty
Rodzaj: Licytacja komornicza
2 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2022-02-14
Sygnatura:  Km 1222/18
Obszar działki: 0,4691 ha
Cena wywołania: 164 000 zł
Cena oszacowania: 246 000 zł
Wadium: 24 600 zł

Księgi wieczyste

Działki ewidencyjne

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Biskupcu

Joanna Szulgacz

Kancelaria Komornicza, Armii Krajowej 7, Biskupiec,  11-300 Biskupiec

tel. 89 715 27 78 / fax. 89 715 27 78

Sygnatura: Km 1222/18
OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Biskupcu Joanna Szulgacz na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 14-02-2022 o godz. 10:00 w budynku Sądu Rejonowego w Biskupcu z siedzibą przy Sądowa 4, 11-300 Biskupiec,  odbędzie się druga licytacja

nieruchomości, której właścicielem jest *** **** położonej przy  , 11-330 BISZTYNEK, dla której Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Biskupcu (adres: ul. ul.Sądowa 8, Biskupiec, 11-300 Biskupiec)  prowadzi księgę wieczystą o numerze OL1B/xxxxxxxx/1.

Suma oszacowania wynosi 246 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 164 000,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 24 600,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.  Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Bank Spółdzielczy w Szczytnie O/Biskupiec 88 8838 1031 2006 0315 2318 0001.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać wyżej wymienioną nieruchomość w dni powszednie od godz. 10:00 do godz. 12:00. Protokół opisu i oszacowania można przeglądać w sądzie mieszczącym się pod adresem: ul. Sądowa 4, Biskupiec, 11-300  Biskupiec.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

 

Komornik Sądowy

Joanna Szulgacz

 

 

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Grunt w miejscowości Wokiele, Wokiele (warmińsko-mazurskie). Działka numer: 53

Wokiele, 11-220, Wokiele, (woj. warmińsko-mazurskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Działki i grunty
Data licytacji: 2024-09-05
Cena wywołania: 7 500 zł
Cena oszacowania: 10 000 zł

Mieszkanie w miejscowości Morąg, Macieja Rataja 21/3 (warmińsko-mazurskie)

Macieja Rataja 21/3, 14-300, Morąg, (woj. warmińsko-mazurskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2024-08-30
e-licytacja
Cena wywołania: 68 353 zł
Cena oszacowania: 102 530 zł

Grunt w miejscowości Sopoty, Sopoty (warmińsko-mazurskie). Działka numer: 16

Sopoty, 14-405, Sopoty, (woj. warmińsko-mazurskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Działki i grunty
Data licytacji: 2024-08-09
Cena wywołania: 141 750 zł
Cena oszacowania: 189 000 zł