Dodano dnia: 2021-12-23
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Grunt w miejscowości Bisztynek-Kolonia, Bisztynek-Kolonia 34 (warmińsko-mazurskie). Działki numer: 207/15, 207/1

Bisztynek-Kolonia 34, 11-230, Bisztynek-Kolonia, (woj. warmińsko-mazurskie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Działki i grunty
Rodzaj: Licytacja komornicza
2 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2022-01-17
Sygnatura:  Km 1218/18
Obszar działki: 0,9200 ha
Cena wywołania: 145 573 zł
Cena oszacowania: 218 360 zł
Wadium: 21 836 zł

Księgi wieczyste

Działki ewidencyjne

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Biskupcu

Joanna Szulgacz

Kancelaria Komornicza, Armii Krajowej 7, Biskupiec,  11-300 Biskupiec

tel. 89 715 27 78 / fax. 89 715 27 78

Sygnatura: Km 1218/18
OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Biskupcu Joanna Szulgacz na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 17-01-2022 o godz. 11:00 w budynku Sądu Rejonowego w Biskupcu z siedzibą przy Sądowa 4, 11-300 Biskupiec,  odbędzie się druga licytacja

nieruchomości, której właścicielem jest *************** ********** położonej przy ul. Bisztynek Kolonia , 11-230 BisztyneK, dla której Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Biskupcu (adres: ul. ul.Sądowa 8, Biskupiec, 11-300 Biskupiec)  prowadzi księgę wieczystą o numerze OL1B/xxxxxxxx/0.

Suma oszacowania wynosi 218 360,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 145 573,33 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 21 836,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.  Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Bank Spółdzielczy w Szczytnie O/Biskupiec 88 8838 1031 2006 0315 2318 0001.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać wyżej wymienioną nieruchomość w dni powszednie od godz. 10:00 do godz. 14:00. Protokół opisu i oszacowania można przeglądać w sądzie mieszczącym się pod adresem: ul. Sądowa 4, Biskupiec, 11-300  Biskupiec.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

 

Komornik Sądowy

Joanna Szulgacz

 

 

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Dom w miejscowości Morąg, Jana Kilińskiego 11 (warmińsko-mazurskie). Działka numer: 240

Jana Kilińskiego 11, 14-300, Morąg, (woj. warmińsko-mazurskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Domy
Data licytacji: 2023-12-04
Cena wywołania: 83 966 zł
Cena oszacowania: 111 955 zł

Mieszkanie w miejscowości Kętrzyn, Miejska 1/2 (warmińsko-mazurskie)

Miejska 1/2, 11-400, Kętrzyn, (woj. warmińsko-mazurskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2024-01-12
Cena wywołania: 131 333 zł
Cena oszacowania: 197 000 zł

Dom w miejscowości Gronowo, Gronowo (warmińsko-mazurskie). Działka numer: 171/5

Gronowo, 11-700, Gronowo, (woj. warmińsko-mazurskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Domy
Data licytacji: 2023-12-18
Cena wywołania: 250 933 zł
Cena oszacowania: 376 400 zł