Dodano dnia: 2022-03-09
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Grunt w miejscowości Biesiadki, Biesiadki (małopolskie). Działka numer: 486

Biesiadki, 32-865, Biesiadki, (woj. małopolskie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Działki i grunty
Rodzaj: Licytacja komornicza
1 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2022-05-05
Sygnatura:  KM 1003/19
Obszar działki: 0,3900 ha
Cena wywołania: 21 991 zł
Cena oszacowania: 29 321 zł
Wadium: 2 933 zł

Księgi wieczyste

Działki ewidencyjne

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Brzesku

Andrzej Tesarski

Kancelaria Komornicza, Kościuszki 6, Brzesko,  32-800 Brzesko

tel. 14 651 04 26 / fax. 14 651 04 26

Sygnatura: KM 1003/19
OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Brzesku Andrzej Tesarski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 05-05-2022 o godz. 09:00 w budynku Sądu Rejonowego w Brzesku z siedzibą przy Kościuszki 20, 32-800 Brzesko , pokój 217,  odbędzie się pierwsza licytacja

nieruchomości, której właścicielem jest ****** ************ położonej przy  ,Biesiadki,  32-864 Gnojnik, dla której SĄD REJONOWY BRZESKO IV UL. WYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH (adres: ul.  , BRZESKO, 32-800 BRZESKOprowadzi księgę wieczystą o numerze TR1B/xxxxxxxx/3.

Suma oszacowania wynosi 29 321,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 21 990,75 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 2 932,10 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.  Rękojmię można uiścić także na konto komornika: BNP Paribas S.A. 88 2030 0045 1110 0000 0419 4450.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać wyżej wymienioną nieruchomość w dni powszednie od godz. 10:00 do godz. 18:00. Protokół opisu i oszacowania można przeglądać w sądzie mieszczącym się pod adresem: ul. Kościuszki 20, Brzesko , 32-800  Brzesko .

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

 

Komornik Sądowy

Andrzej Tesarski

 

 

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Grunt w miejscowości Marszowice,Gdów,Liplas,Podolany, Marszowice,Gdów,Liplas,Podolany (małopolskie). Działki numer: 179, 289, 162, 22, 309, 30

Marszowice,Gdów,Liplas,Podolany, 32-420, Marszowice,Gdów,Liplas,Podolany, (woj. małopolskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Działki i grunty
Data licytacji: 2023-01-10
Cena wywołania: 269 700 zł
Cena oszacowania: 359 600 zł

Grunt w miejscowości Lusina, Świętego Floriana (małopolskie). Działka numer: 75/41

Świętego Floriana, 32-031, Lusina, (woj. małopolskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Działki i grunty
Data licytacji: 2023-01-25
Cena wywołania: 8 751 zł
Cena oszacowania: 11 668 zł

Dom w miejscowości Trzemeśnia, Trzemeśnia 195 (małopolskie). Działki numer: 1938/27, 1928

Trzemeśnia 195, 32-425, Trzemeśnia, (woj. małopolskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Domy
Data licytacji: 2022-11-30
Cena wywołania: 77 666 zł
Cena oszacowania: 116 500 zł