Dodano dnia: 2022-06-07
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Grunt w miejscowości Bierzwienna Krótka, Bierzwienna Krótka (wielkopolskie). Działka numer: 75/4

Bierzwienna Krótka, 62-650, Bierzwienna Krótka, (woj. wielkopolskie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Działki i grunty
Rodzaj: Licytacja komornicza
1 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2022-08-05
Sygnatura:  GKm 84/20
Obszar działki: 1,00 ha
Cena wywołania: 41 625 zł
Cena oszacowania: 55 500 zł
Wadium: 5 550 zł

Księgi wieczyste

Działki ewidencyjne

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Kole

Barbara Majewska-Murakowska

Kancelaria Komornicza, Włocławska 3,  Koło ,   62-600 Koło

tel. 63 27 24 699 / fax. 

Sygnatura: GKm 84/20

 

 

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym  w Kole Barbara Majewska-Murakowska na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu  05-08-2022 o godz. 11:00  w budynku Sądu Rejonowego w Kole z siedzibą przy Włocławska 4, 62-600 Koło, pokój 22,  odbędzie się pierwsza licytacja

nieruchomości, której właścicielem jest ***********  położonej przy  ,Bierzwienna Krótka,  62-650 Kłodawa , dla której  Sąd Rejonowy w Kole Wydział Ksiąg Wieczystych  (adres: ul. ul. Włocławska 4 , Koło, 62-600 Koło)   prowadzi księgę wieczystą o numerze KN1K/xxxxxxxx/7.
Opis nieruchomości:
Nieruchomość stanowi niezabudowana działka gruntu nr 75/4 (arkusz mapy 1) o powierzchni 1,00 ha. W skład nieruchomości wchodzą grunty zakwalifikowane do klas ŁV- 0,03ha, RIVa- 0,38ha, RV- 0,59 ha. W planie zagospodarowania przestrzennego, obszar na którym znajduje się nieruchomość przeznaczony jest pod uprawy rolne i ogrodnicze bez prawa zabudowy.

Suma oszacowania wynosi 55 500,00 zł, zaś cena wywołania jest równa  3/4 sumy oszacowania i wynosi 41 625,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 5 550,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.  Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO BP KOŁO 52 1020 2762 0000 1702 0002 5395.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać wyżej wymienioną nieruchomość w dni powszednie od godz. 10:00 do godz. 14:00. Protokół opisu i oszacowania można przeglądać w sądzie mieszczącym się pod adresem: ul. Włocławska 4, Koło, 62-600  Koło.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Komornik Sądowy

Barbara Majewska-Murakowska

 

 

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Mieszkanie w miejscowości Kościan, Strzelecka 8/2 (wielkopolskie)

Strzelecka 8/2, 64-000, Kościan, (woj. wielkopolskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2022-12-13
Cena wywołania: 125 977 zł
Cena oszacowania: 167 970 zł

Grunt w miejscowości Bronisław, Bronisław (wielkopolskie). Działka numer: 171/2

Bronisław, 63-024, Bronisław, (woj. wielkopolskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Działki i grunty
Data licytacji: 2022-12-13
Cena wywołania: 284 335 zł
Cena oszacowania: 426 502 zł

Dom w miejscowości Porażyn, Porażyn 117 (wielkopolskie). Działka numer: 428/2

Porażyn 117, 64-330, Porażyn, (woj. wielkopolskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Domy
Data licytacji: 2022-12-29
e-licytacja
Cena wywołania: 778 905 zł
Cena oszacowania: 1 038 540 zł