Dodano dnia: 2022-04-13
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Grunt w miejscowości Bierkowo, Grodzka 170 (pomorskie). Działka numer: 239/3

Grodzka 170, 76-200, Bierkowo, (woj. pomorskie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Działki i grunty
Rodzaj: Licytacja komornicza
2 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2022-06-14
Sygnatura: GKM 13/20
Obszar działki: 0,2400 ha
Cena wywołania: 172 850 zł
Cena oszacowania: 259 275 zł
Wadium: 25 928 zł

Księgi wieczyste

Działki ewidencyjne

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Słupsku

Jolanta Dłutowska

Kancelaria Komornicza nr IV w Słupsku, Zamenhofa 2, Słupsk, 76-200 Słupsk

tel. 59 8412667, / fax. 59 8422368

Sygnatura: GKM 13/20

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Słupsku Jolanta Dłutowska Kancelaria Komornicza nr IV w SŁupsku na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 14-06-2022 o godz. 12:00 w budynku Sądu Rejonowego w Słupsku z siedzibą przy Szarych Szeregów 13, 76-200 Słupsk, pokój 327, odbędzie się druga licytacja nieruchomości należącej do dłużnika **** ******** położonej przy ,Bierkowo, 76-200 Słupsk, dla której Sąd Rejonowy w Słupsku prowadzi księgę wieczystą o numerze SL1S/xxxxxxxx/3.
Opis nieruchomości:
nieruchomość gruntowa w użytkowaniu wieczystym (działka nr 239/3 o pow. 0,24 ha) oraz 3 budynki użytkowe stanowiące od gruntu odrębny przedmiot własności. Użytkowanie wieczyste do dnia 2087-06-13. Właścicielem gruntu jest Gmina Słupsk. Budynki wybudowane w 1988 r, 1991-1993r., są nieużytkowane od kilku lat.

Suma oszacowania wynosi 259 275,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 172 850,00 . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 25 927,50 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Bank BGŻ BNP Paribas SA 41 1600 1462 1823 5304 6000 0003.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 15:00 do godz. 16:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Komornik Sądowy

Jolanta Dłutowska

 

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Mieszkanie w miejscowości Bielkówko, Dworcowa 8/3 (pomorskie)

Dworcowa 8/3, 83-050, Bielkówko, (woj. pomorskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2022-12-15
Cena wywołania: 54 904 zł
Cena oszacowania: 73 206 zł

Mieszkanie w miejscowości Szczypkowice, Szczypkowice 39/12 (pomorskie)

Szczypkowice 39/12, 76-220, Szczypkowice, (woj. pomorskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2022-12-08
Cena wywołania: 58 611 zł
Cena oszacowania: 78 148 zł

Mieszkanie w miejscowości Słupsk, Juliana Tuwima 21/3 (pomorskie)

Juliana Tuwima 21/3, 76-200, Słupsk, (woj. pomorskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2022-12-06
Cena wywołania: 117 000 zł
Cena oszacowania: 156 000 zł