Dodano dnia: 2022-01-17
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Grunt w miejscowości Bielawy, Bielawy (wielkopolskie). Działka numer: 488

Bielawy, 64-032, Bielawy, (woj. wielkopolskie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Działki i grunty
Rodzaj: Licytacja komornicza
2 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2022-02-08
Sygnatura: GKM 82/20
Obszar działki: 5,1600 ha
Cena wywołania: 93 004 zł
Cena oszacowania: 139 507 zł
Wadium: 13 951 zł

Księgi wieczyste

Działki ewidencyjne

Treść ogłoszenia

 

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowymw Kościanie

Przemysław Nieradka

ul. Dworcowa 2, 64-000 Kościan

tel. 65 512 71 67 / fax. 65 512 00 26

www.komornik-koscian.pl 

 


Sygnatura:
GKM 82/20

OBWIESZCZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kościanie Przemysław Nieradka zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 983 kpc, że

 

w dniu 8 lutego 2022 r. o godz. 11.15

w sali nr 19 Sądu Rejonowego w Kościanie odbędzie się:

druga licytacja nieruchomości

 

w postaci: udziału do 1/2 cz. nieruchomości - działki nr 488 o pow. 5.1600 ha, nieruchomość rolna niezabudowana stanowiąca grunt rolny w klasach bonitacji: RV o pow. 4,7417 ha, RVI o pow. 0,1200 ha, ŁIV o pow. 0,2983 ha.

 

położonej w Karśnice, gm. Śmigiel

stanowiącej własność dłużnika: *** ***

posiadająca założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w KOŚCIAN nr PO1K/xxxxxxxx/6.

 

Udział do 1/2 cz. nieruchomości oszacowana jest na kwotę: 136.700,00 zł.

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: dwie trzecie wartości oszacowania tj. kwotę 91.133,33 zł,
rękojmia - 10% ceny oszacowania tj. 13.670,00 zł,

 

oraz

 

nieruchomości - działki nr 486/1 o pow. 0,1284 ha i działki nr 487/3 o pow. 0,0594 ha, nieruchomość rolna niezabudowana stanowiąca rowy w klasach bonitacji: Ww. działki położone w gruntach rolnych położonej w Karśnice, gm. Śmigiel

 

stanowiącej własność dłużnika: *** ****

posiadająca założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w KOŚCIAN nr PO1K/xxxxxxxx/7.

 

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 2.807,00 zł.

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: dwie trzecie wartości oszacowania tj. kwotę 1.871,33 zł,
rękojmia - 10% ceny oszacowania tj. 280,70 zł,

 

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg na konto komornika: BNP Paribas SA

56 2030 0045 1110 0000 0023 5680 lub w postaci książeczki oszczędnościowej Banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu o utracie rękojmi.

Zgodnie z przepisem art. 976§1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły. Osoby fizyczne nabywające nieruchomość z majątku wspólnego oraz osoby prawne powinny przedłożyć stosowne pełnomocnictwo do zakupu nieruchomości. Licytant pozostający w związku małżeńskim zobowiązany jest przedłożyć zgodę współmałżonka z urzędowo poświadczonym podpisem.

Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją w dni powszednie w godz. 12.00-14.00.

Akta postępowania egzekucyjnego oraz elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika w dni powszednie w godz. 10.00-15.00.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 9 września 2000r. o podatku od czynności cywilnoprawnych podatkowi od czynności cywilnoprawnych podlegają orzeczenia sądów jeżeli wywołują one takie same skutki prawne,

jak czynności cywilnoprawne w postaci umowy sprzedaży rzeczy ( art. 1 ust. 1 pkt 3 ustawy).

Zgodnie z art.4 pkt 1 tej ustawy obowiązek podatkowy ciąży przy umowie sprzedaży - na kupującym.

Obowiązek podatkowy powstaje z chwilą uprawomocnienia się orzeczenia sądu, tj. postanowienia sądu o przysądzeniu własności nieruchomości (art. 3 ust. 1 pkt 3).

 

Zastrzega się prawo odwołania licytacji bez podania przyczyn.

 

 

 

 

 
                                                    KOMORNIK SĄDOWY

 

Przemysław Nieradka

 

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Mieszkanie w miejscowości Kalisz, Serbinowska 12A/43 (wielkopolskie)

Serbinowska 12A/43, 62-800, Kalisz, (woj. wielkopolskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2024-09-26
Cena wywołania: 195 000 zł
Cena oszacowania: 260 000 zł

Dom w miejscowości Borówiec, Dębowa 9 (wielkopolskie). Działka numer: 74/37

Dębowa 9, 62-023, Borówiec, (woj. wielkopolskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Domy
Data licytacji: 2024-08-08
e-licytacja
Cena wywołania: 734 025 zł
Cena oszacowania: 978 700 zł

Dom w miejscowości Krosno, Zielona 5 (wielkopolskie). Działka numer: 248/8

Zielona 5, 62-050, Krosno, (woj. wielkopolskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Domy
Data licytacji: 2024-08-26
Cena wywołania: 366 825 zł
Cena oszacowania: 489 100 zł