Dodano dnia: 2022-03-31
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Grunt w miejscowości Bielawy, Bielawy (łódzkie). Działka numer: 54/1

Bielawy, 99-423, Bielawy, (woj. łódzkie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Działki i grunty
Rodzaj: Licytacja komornicza
1 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2022-06-23
Sygnatura:  KM 1054/20
Obszar działki: 1,15 ha
Cena wywołania: 34 500 zł
Cena oszacowania: 46 000 zł
Wadium: 4 600 zł

Księgi wieczyste

Działki ewidencyjne

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Łowiczu

Marcin Anioł

Kancelaria Komornicza, Nadbzurzańska 1, Łowicz,  99-400 Łowicz

tel. 661662192 / fax. 468166089

Sygnatura: KM 1054/20
OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Łowiczu Marcin Anioł na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 23-06-2022 o godz. 09:00 w budynku Sądu Rejonowego w Łowiczu z siedzibą przy Kaliska 1/3, 99-400 Łowicz, pokój III,  odbędzie się pierwsza licytacja

nieruchomości, której właścicielem jest *** *** położonej przy  , 99-423 Bielawy, dla której  (adres: ul.  , Bielawy, 99-423 Bielawyprowadzi księgę wieczystą o numerze LD1O/xxxxxxxx/9.
Opis nieruchomości:
niezabudowana nieruchomość rolna - działka nr 54/1 o pow. 1,15 ha, położona w miejscowości Bielawy gm. Bielawy, dla której Sąd Rejonowy w Łowiczu prowadzi księgę wieczystą KW-LD1O/xxxxxxxx/9 Działka nr 54/1 jest działką niezabudowaną i stanowi użytki rolne i leśne. Na ponad połowie działki znajduje się las iglasty i zadrzewienia, wschodnia część działki o powierzchni ok 0,52 ha stanowi grunt rolny przygotowany pod uprawy. Działka nie posiada żadnego uzbrojenia w sieci infrastruktury technicznej. Posiada dostęp do drogi publicznej (droga o nawierzchni utwardzonej asfaltowej). Nie ogrodzony jest bok północny działki. Pozostałe boki działki grodzone są ogrodzeniem z siatki stalowej. Brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Suma oszacowania wynosi 46 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 34 500,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 4 600,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.  Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Bank BGŻ BNP Paribas Spółka Akcyjna 04 1600 1462 1823 3552 2000 0004.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać wyżej wymienioną nieruchomość w dni powszednie od godz. 10:00 do godz. 14:00. Protokół opisu i oszacowania można przeglądać w sądzie mieszczącym się pod adresem: ul. Kaliska 1/3, Łowicz, 99-400  Łowicz.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

 

Komornik Sądowy

Marcin Anioł

 

 

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Dom w miejscowości Tuszynek Majoracki, Królewska 73 (łódzkie). Działka numer: 112/4

Królewska 73, 95-080, Tuszynek Majoracki, (woj. łódzkie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Domy
Data licytacji: 2024-01-23
Cena wywołania: 240 600 zł
Cena oszacowania: 320 800 zł

Dom w miejscowości Łódź, Rzeźna 13 (łódzkie). Działka numer: 1004/13

Rzeźna 13, 92-645, Łódź, (woj. łódzkie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Domy
Data licytacji: 2023-12-12
Cena wywołania: 864 000 zł
Cena oszacowania: 1 152 000 zł

Dom w miejscowości Samice, Samice 43 (łódzkie). Działka numer: 71

Samice 43, 96-100, Samice, (woj. łódzkie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Domy
Data licytacji: 2024-01-29
Cena wywołania: 255 333 zł
Cena oszacowania: 383 000 zł